verslag van de gemeenteraad van 23 december

05 Januari 2011

De laatste gemeenteraad van 2010 was meteen ook de langste van het jaar. Niet omdat er veel op de agenda stond, maar de begroting 2011 en meerjarenplan 2011-2016 zorgde voor voldoende debat en animatie om de klok van 22u nog eens voorbij te gaan. Ook waren in extremis nog 2 punten toegevoegd aan de dagorde. Zo kregen we enkele dagen voor de raad het bijkomend punt voor "de vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens" en "kennisname vna de budgetwijziging1 van het OCMW". Beide punten wilde het college bij hoogdringendheid nog op de agenda laten zetten. Eerst moet de geodkeuring worden gegeven door 2/3 van de gemeenteraad om deze punten aan de agenda toe te voegen. Gezien de hoogdringendheid niet kon worden aangetoond, sterker nog, de burgemeester gaf grif toe dat het in beide gevallen om een vergetelheid ging, heb ik me verzet tegen de toevoeging van de punten. Het VLaams Belang ging vlot mee en de burgemeester voelde de bui al hangen. Het is zelfs niet tot een stemming gekomen. Beide punten afgevoerd tot de volgende gemeenteraad. De begroting dan. Om gelijk met de deur in huis te vallen ben ik nogal zwaar doorgegaan op het feit dat het budget voor meubilair in de Bib is teruggeschroeft naar €5000. De gevraagde €15000 om de laatste aanpassingen te kunnen doen voor kinderen en gehandicapten werd niet toegekend omwille van (ik citeer) "de BIB heeft vorig jaar al veel gekregen en de bibliothecaris is steeds te laat in orde met zijn aanvraag". Spijtig dat mensen in een rolstoel hierdoor afhankelijk blijven terwijl wel wordt geinvesteerd in kerstverlichting (€20 000) en vouwtentjes (€15 000). Nog opvallend is dat bij het budget voor de BIB de personeelskosten dalen. Op de vraag of ze het met minder ersoneel zullen moeten stellen kwam geen antwoord. Net zo min is er duidelijkheid waarom bij de sportdienst de personeelskost de hoogte in gaat. (misschien zal er iemand verhuizen van de BIB naar het zwembad:S). In de beleidsnota, geschreven door de burgemeester, lezen we dat de aanvrager van verkaveling Rozeneind hier een nieuwe verkaveling aan wil koppelen. Als een donder bij heldere hemel blijken er al plannen voor verkaveling "Vogelenzang". De gehele opositiebank heeft zijn ongenoegen uitgesproken over deze gang van zaken. Beide dossiers zijn nog niet op de Corpa of Gecoro besproken. De verplaatsing van het Kruisbos door de nieuwbouw van het St Vincentius rusthuis zal de gemeenschap €310 000 kosten. St Vincentius betaald €20 000. Al van de start van dit project hefft de Groen! fractie erop aangedrongen dat St Vincentius mee moet betalen voor de verplaatsing van deze weg. Pittig detail is dat hij veranderd van een "ruilverkavelings"weg naar een volledig uitgeruste weg...

Grote afwezige in de begroting is het sportpark. Geen centiem wordt in 2011 uitgetrokken voor dit project. Wat vorig jaar HET project was (volgens kwatongen nog voor 2012 uitgevoerd zou worden) krijgt nu enkele in het meerjarenplan een vermelding bij 2012 met €500 000 te voorziene budget. Ook niet meer in de begroting is HANGART, het cultuurweekend ingericht door de cultuurdienst van de gemeente. Omdat in 2011 werk wordt gemaakt van de verhuis van de brandweerkazerne naar het gemeentemagzijn,waarin HANGART wordt georganiseerd, heeft men het hele project maar geschrapt. Een andere locatie zoeken is niet aan de orde (voor de nacht van de burgemeester zal dit waarschijnlijk wel de moeite zijn).

Het bestuur gaat er prat op dat ze voor 2011 wederom geen leningen moeten afsluiten, hoewel ... in de nota van de schepen voor financieën schrijft Dhr De Bock dat "het misschien toch wenselijk is dat een klein gedeelte moet worden geleelnd!

Dat ik deze begroting en meerjarenplanning niet mee goedkeur hoeft eigenlijk niet vermeld.

Waar ik wel de goedkeuring aan geef is de goedkeuring van de belasting op de ophaling van afval per kilo. Vanaf 4 april zal, in KAlmthout het afval worden gewogen bij de ophaling. Er wordt nog een vast bedrag gerekend van €0,12 per lediging. Voor restafval betaal je dan €0,20 en voor GFT+ €0,07 per kg. Een systeem waarbij de vervuiler betaald en hij die zuinig omspringt met zijn afval minder zal betalen. Zo zien we het graag.

Verdere punten waren eerder formaliteit. Enkel op de grondruil voor de verkaveling Kerkeneind West heb ik nog een NEEN laten noteren.

Na de gemeenteraad zijn de raadsleden afgezakt naar het Glazen huis in de dorpstraat waar de Burgemeester een cheque overhandigde van €5000 aan de initiatiefnemers. Ondergetkende heeft aldaar ook mee afgesloten.