Geachte Burgemeester

30 December 2020

Geachte Burgemeester

beste Lukas

Geachte Burgemeester, 

beste Lukas

 

Ik meen dat ik U Lukas mag noemen, we zijn immers oud-gekenden. Onze eerste kennismaking dateert  van tijden dat “den Brakke” zijn wiskundelessen onderbrak voor een slok en sigaret op de gang. Een periode waarin de les Nederlands werd gegeven door een semiprof bij toen nog Germinal, Engels en economie door een Soeb en Frans door een Muis die met een glas te veel op, uren kon vertellen over zijn geliefde lichtstad. Door de jaren heen mengde onze kennissenkring zich. Scout in hart en nieren, sportief aangelegd, verknocht aan roltabak (de jouwe was groen, de mijne blauw),  zelfs onze vrouwen vonden we in dezelfde buurt.

Sinds de aanvang van het tweede millennium delen we maandelijks de raadzaal van onze beider geliefde gemeente. U vanuit een rol in de meerderheid, ik vanop de oppositie bank. Vaak vinden onze overtuigingen mekaar, af en toe botsen deze, zelden kwam het tot een ware clash (niet te verwarren met die geweldige rockband waar we beiden fan van waren). 

In de sfeer van deze pseudo kameraadschap en gedeelde voorliefde voor vermaak wil ik U graag een suggestie doen welke het leven van velen in onze gemeente zal verrijken. Ik weet dat U graag wensen vervult van bewoners uwer heidegemeente. Sportliefhebbers maken nu al plannen voor de verering van uw goedheid jegens hun verzuchtingen naar infrastructuur. Niemand heeft ooit op een gelijkaardige wijze gul geweest voor de georganiseerde bal-, atletiek-, zwem- en gymnastiek sport. Geen burgervader heeft zo diep in de buidel ons aller gemeentekas gedoken om onze atleten te faciliteren. 

Na dit gevlei durf ik mij de pretentie toe-eigenen om U te wijzen op de eenzijdigheid van die jarenhoge investering. De aandacht die de laatste 2 decennia is besteed aan creatieve talenten en liefhebbers is zelfs niet tweederangs te noemen maar staat ergens helemaal achter in de rij. Het aantal vrijwilligers dat al jarenlang zichzelf en hun vereniging heruitvindt telt verschillende boekdelen van de telefoongids. Er is geen locatie in Kalmthout waar in het verleden nog geen evenement is doorgegaan. Van verlaten fabrieken, garages en hotels over drassige weilanden en een brandweerkazerne.

Even verscheen een lichtpunt aan het firmament met de oprichting van een gemeenschapscentrum. Al snel kwam de ware reden bovendrijven. Deze was enkel bedoeld om een éénmalige subsidie binnen te rijven. De laatste maal dat het beheersorgaan van dit gemeenschapscentrum bijeen kwam dateert van 19 oktober 2019.  Corona wordt aangehaald als drempel om de leden samen te brengen. In tijden dat mensen verplicht worden om thuis te werken en online meetings stilaan ook Vlaamse Canon worden, wordt de Covid-dreiging gebruikt om te maskeren dat er eigenlijk geen werking is. 

Ik wens echter niet te verzanden in het ten gronde richten van uw beleid omtrent cultuur. Vele jaren al wijs ik U op de nood om dit non-beleid op te krikken tot een niveau  waardig aan de ijver en risico die menig organisator, kunstenaar, beoefenaar van creatieve  doenerij tot zich neemt.

Hoofddoel van dit schrijven jegens uw persoon is de suggestie om in één klap de leemte van al die jaren te vullen. Er is momenteel een opportuniteit die U als burgervader en bediener van verzuchtingen uwer dorpsbewoners te vervullen niet kan laten voorbij sluipen. Als het U menens is burgervader te zijn van alle bewoners van uw heide gemeente mag U nu uw hoofd niet in de heidegrond steken. 

Laat mij U niet langer in spanning houden… In mijn recente tussenkomst op de gemeenteraad heb ik reeds gealludeerd op de activiteiten van vzw Kunstpresent afgelopen zomer (ZomerKIK) en meer recent in de maand december de Decemberwinkel in de voormalige Volkswagen garage. U koos er toen voor hier niet op te reageren. Deze site is uitermate geschikt als landingsplaats voor menig creatieveling. Het biedt ruimte om te schilderen, beeldhouwen, boetseren, musiceren, repeteren, prutsen, creëren, zelfs dansen, zwansen, verteren en digesteren. Het heeft zelfs al een aangelegde parking, ja ik weet dat U daar belang aan hecht. 

Enige wat U hoeft te doen is te gaan tafelen met de eigenaars en de gemeentelijke chequeboek bovenhalen. Ik ben ervan overtuigd dat deze kost slechts een fractie zal zijn van wat U de laatste jaren in ditzelfde boekje hebt geschreven voor de sportliefhebber. De vele fans die U dankzij dit eenvoudig gebaar binnenhaalt is groter dan het aantal supporters dat RSC Anderlecht nog kan bekoren. Uw zegen bij een volgende pop poll zal ongezien zijn, zelfs ik zal U in eigen persoon bejubelen. 

Mocht U toch nog twijfelen om tot voorgestelde actie over te gaan, stel ik voor dat U toch eens de moeite neemt om met de praktiserende creatieveling in Kalmthout in gesprek te gaan. Zij zullen U graag te woord staan om U te overtuigen deze suggestie te verzilveren. 

 

In tussentijd verblijf ik en wens U rustige eindejaarsfeesten toe, gevrijwaard van knuffelfeesten en coronavuurwerk. 

 

Steeds tot uw dienst

 

DeScHans