De mensen van

Groen Kalmthout

Raadslid, Hans De Schepper

Hans zetelt in de gemeenteraad voor Groen Kalmthout.

Secretaris Monique Aerts

Monique is secretaris en campagneleider voor Groen Kalmthout.