Verkaveling Kerkeneind West

12 Oktober 2009

Momenteel wordt een verkavelingsdossier uitgewerkt aangaande het gebied tussen Vogelenzangstraat en Kijkuitstraat. Meer dan 130 wooneenheden worden hier gepland. 60 private kavels, 48 woongelegenhedenals gemengde woonvorm, 5 villa-appartementen, 18 sociale koopwoningen. Groen! stelt zich vragen aangaande de indeling en wegen tracé. Deze woningen zullen de verkeersdrukte verhogen in de Vogelenzangstraat en Kijkuitstraat. Daarbij komt een belangrijk veiligheidsprobleem daar deze wijken slechts één toegangsweg hebben. Wat ingeval hier dringende hulp noodzakelijk is? Nu reeds wordt de Vogelenzangstraat regelmatig zo goed als geblokkeerd bij activiteiten in Gitok en de sporthal. Daarom vraagt Groen! een extra ontsluiting naar de Kapellensteenweg. De geplande sociale woningen zijn koopwoningen. Groen! erkent dat er een tekort is aan sociale woningen maar benadrukt het belang van sociale huurwoningen. Deze komen beter tegemoet aan de noden van de minder fortuinlijke inwoners. Sociale koopwoningen komen dikwijls terecht bij de middenklasse en lijden later tot speculatie.