Respect!?

26 Mei 2011

Politieke informatiebladen van andere partijen wekken altijd een zekere nieuwsgierigheid bij ons op. Zeker het infoblad van de CD&V van mei-juni dat in onze brievenbus werd geworpen. Er stond veel propaganda in van CD&V"verwezenlijkingen" door lokale, stedelijke en federale mandatarissen. Zo mag Philip Heylen met de eer gaan lopen van het MAS terwijl vele weten dat dit een verwezenlijking is van Eric Antonis, gewezen schepen van cultuur van Antwerpen. Het meest in het oog springende artikel was dat over het O*KA, het vroegere Volkshuis, aan de Kapellensteenweg. De SPa had in hun eerder verschenen folder gewag gemaakt van de slecht geisoleerde gebouwen van de gemeente zoals het OCMW en het oude gemeentehuis. Als reactie trok CD&V met een warmtebeeldcamera naar het O*KA centrum om ook daar de test te doen. Resultaat... niet geslaagd! Op het einde van het artikel gaf de auteur, onbekend trouwens, een sneer naar de SPa over het gebouw. De uitspraak dat de socialistische partij warme broodjes kan gebruiken in deze periode, getuigt van weinig respect voor elkaar. De Christendemocraten moeten eerst in eigen boezem kijken, amvorens een uitspraak te doen over een andere partij. In deze tijden kan dit niet en wordt dit niet begrepen en geappresieerd door de bevolking.

We hopen, als positieve samenwerkers, dat dit niet de bnegatieve teneur wordt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Het beste voor de geloofwaardigheid van de politiek is dat deze in een sfeer van respect en sereniteit verlopen. Laat het modder gooien aan anderen over!

Matheusen Bjorn