Lidl doet nieuwe aanvraag voor een filiaal in Kalmthout

03 April 2017

? Voor de tweede keer doet warenhuisketen Lidl een aanvraag tot het bouwen van een filiaal in het centrum van Kalmthout. Dit maal aan Kapellensteenweg 223. Er is een tweede ingang voorzien langs de Foxemaatstraat. Het is vooral in deze straat dat de impact het grootst zal zijn.  Het landelijk karakter zal volledig verdwijnen. Momenteel is er een grote haag waar Lidl zijn parking plant. Vanuit de Foxemaatstraat zal het zicht op het grootwarenhuis het straatbeeld bepalen. Lidl voorziet immers enkel een grondbedekker als aanplanting. Het centrum van Kalmthout krijgt nu nog nauwelijks het drukke verkeer verwerkt. Een dergelijke aantrekkingspool van verkeer zal de leefbaarheid volledig fnuiken. In de onmiddelijke omgeving zijn 3 scholen, een kinderdagverblijf en een sportcentrum.  Zwakke weggebruikers, en dan vooral  jongeren, passeren veelvuldig langs de site waar Lidl zich wil vestigen. Met die zwakke wegebruiker heeft Lidl in zijn mobiliteitsstudie geen rekening gehouden. In deze studie tracht de aanvrager de verkeersdrukte te minimaliseren. Conclusie van de studie (uitgevoerd zonder voorafgaande aanvraag bij de bevoegde diensten) is dat zowel Kapellensteenweg als Foxemaatstraat nog niet aan hun maximumcapaciteit zitten. De woordvoerders van Lidl maken zich ook sterk dat hun filiaal niet veel meer verkeer zal aantrekken. "De auto's zijn al op de baan en komen naar ons in plaats van naar Colruyt, er zal geen verschil merkbaar zijn." Is hun voorbeschouwing. 

 

Wat is trouwens de zin van een zoveelste grootwarenhuis binnen een omtrek van nauwelijks enkele kilometers. De locale middenstand heeft nu al moeite om het hoofd boven water te houden sinds Colruyt is neergestreken. Lidl zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen. 

Het moge duidelijk zijn voor iedereen maar niet voor Lidl ... weinigen in Kalmthout zitten te wachten op een zoveelste grootwarenhuis. Natuurlijk trekt Lidl ook de kaart van de jobcreatie. 25 nieuwe jobs zou de winkel opleveren. De veiligheid en leefbaarheid van de dorpskern heeft echter geen prijs en zullen in het gezond verstand primeren boven eender welke marketing belofte. 

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 19 april. Tot dan kunnen bezwaren worden ingediend bij het gemeentebestuur. Wie wil kan het modelbezwaarschrift downloaden van onze site en opsturen naar het College vna Burgemeester een Schepenen van Kalmthout. Het zijn zij die, na het lezen van de bezwaarschriften en adviezen van hun diensten, de aanvraag goedkeuren of weigeren. 

BIJLAGEN:
20170329_bezwaar_lidl_0.pdf