Heide infurno

26 Mei 2011

De dreiging is vandaag bewaarheid geworden. De aanhoudende droogte heeft van onze Kalmthoutse heide een gemakkelijke prooi gemaakt voor de vlammenzee die over het natuurreservaat raast. Met man en macht wordt gestreden om zo veel mogelijk de schade te beperken. De strijd is hard en is nog niet gestreden. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd en tot op heden zijn, gelukkig, nog geen slachtoffers gevallen. Enkele brandweerlui hebben al wel verzorging nodig gehad en een wagen is ter nauwernood ontsnapt aan de vlammen. Vorige week is nog een grootscheepse oefening gehouden op de heide. De afspraken die toen zijn gemaakt zitten nog fris in het geheugen van zij die nu echt worden geconfronteerd met het verwoestende vuur. Als Groene partij ligt de natuur ons vanzelfsprekend nauw aan het hart. We hopen dan ook dat de brand snel onder controle geraakt en spreken wij in superlatieven ons respect uit voor zij die nu (22u30) al ruim 10 uur in de weer zijn om Kalmthouts' trots te redden.