groen!e wissel in gemeenteraad en ocmwraad

15 Maart 2010

Na 14 jaar onafgebroken in de gemeenteraad te zetelen, kondigde Monique Aerts in december haar ontslag aan. Zij heeft zixh al die jaren in de gemeenteraad met veel engagement en met veel plezier ingezet voor Kalmthout. Alle gemeenteraadsdossiers passeerden haar bureau. Meermaals kon ze beleidskeuzesdoen bijsturen, vaak bracht ze de meerderheidspartijen in moeilijkheden met haar pertinente en kritische vragen. Of het nu over de detailcijfers van de begroting en de jaarrekening ging, de houding van he tgemeentebestuur over het natuurreservaat, de keuzes inzake woon-en nijverheidszones, verkeer, cultuurpatrimonium of sociale huisvesting, steeds kende Monique de dossiers en had ze een genuanceerd maar scherpzinnig standpunt klaar. Andere uitdagingen vergen echter steeds meer tijd. En half werk dat past niet bij Monique. Toch blijft ze actief in de gemeentepolitiek, achter de schermen en in verschillende commissies. Hans de Schepper komt nu terug in de gemeenteraad. Hans is in Kalmthout geen onbekende. Hij was tijdens de vorige legislatuur al zes jaar gemeenteraadslid voor Groen! en heeft de voorbije twee jaar achter de schermen alle onderwerpen opgevolgd. Hij kent dus de gemeentelijke dossiers. De meerderheid is gewaarschuwd. Na twee jaar afwezigheid in de OCMW-raad heeft Groen! einde februarie opnieuw een vertegenwoordiging. Herman Loos neemt volgens afspraak het mandaat van Rob Ribbens (CD&V) overs. Herman zetelde in de jaren '80 zes jaar in het OCMW van Essen en de laatste acht jaar volgde hij bij Groen! alle dossiers mee op.

Met deze twee mannen, heeft Groen! de volgende vier jaar een sterke en deskundige opvolging. Wij wensen hen veel succes.