Groen! protesteert tegen de exploitatie van een nieuw benzinestation in het dorpskwartier "Bezemheide"

06 Juni 2010

De firma Dats NV, benzineverdeler van Colruyt, wil ter hoogte van de Kapellensteenweg 334 (waar vroeger de Peugot-garage Willemsen was) een benzinestation inrichten. Er worden 2 tanks voorzien met elk 60 000 liter brandstof en 12 verdeelslangen. Groen! vindt een dergelijke activiteit onaanvaarbaar in een dorpskern. De redenen hiervoor liggen voor de hand. De verkeersdrukte op de Kapellensteenweg zal nog meer aangetrokken worden. Het op en af rijden van het benzinestation is zeker niet bevorderlijk voor de veiligheid. Vooral de zwakke weggebruiker zal hier op zijn passen moeten letten als dorstige wagens over het fiets-en voetpad hun weg zoeken naar de lessende pompen. Een sluitingsuur kent dergelijke "take-away" niet. Het is dan ook te verwachten dat de buurtbewoners het aan en af rijden 24u/24u zullen moeten dulden ter eer en glorie van koning auto. Dat de infrastructuur eigen aan drinkplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen het nodige explosie- en brandgevaar met zich meeneemt is een open deur instampen. Ook de geur rondom wordt enkel door liefhebbers ervaren als een parfum. Het onderzoek voor een exploitatievergunning is jammer genoeg al afgesloten. Het milieu-onderzoek is gestart op 24/05 en loopt nog tot 26/06.

Groen! Kalmthout roept iedereen op om klacht neer te leggen bij het College van Burgemeester en Schepenen zodat we hopelijk deze inrichting kunnen stoppen.

Een modelbezwaarschrift kan je bekomen via [email protected]

Het protest heeft zijn doel niet gemist. Zelden heeft het college zo veel bezwaarschriften ontvangen. De heren bewindmakers van Kalmthout konden dan ook niet anders dan de aanvraag af te keuren. Het tankstation is dus voorlopig "van de baan", deze uitdrukking is hier van toepassing mijn gedacht. Dit wil echter niet zeggen dat Dats NV het hierbij zal laten. Niets let hen om een nieuwe aanvraag te doen( als dit al niet gebeurt is). Waakzaamheid blijft geboden.