Groen! kalmthout beweegt

13 April 2010

Goen! KAlmthout zit niet stil. Als alles goed is vind je één van de dagen de nieuwe Groen!2920 in je bus. De nieuwe folder van Groen! in een nieuw kleedje, waar ook weer artikels in staan over lokale aangelegenheden en zelfs een recept van onze Groen!e kok Bjorn. De artikels vind je ook terug op deze site. Zoals in de folder is aangekondigd heeft ons OCMWraadslid Herman Loos ondertussen de nieuwe oproep in het kader van Lokale

Diensten Economie terug op de agenda geplaatst van het OCMW.Het punt is goed onthaald door de meerderheid en beslissing ligt nu in het kamp van het schepencollege. Tot op heden lijkt het erop dat de moeite die Herman in dit punt heeft gestoken zijn vruchten zal afwerpen. Ook gemeenteraadslid Hans de Schepper zit niet stil. Voor de gemeenteraad van maart had Hans een punt klaar voor de agenda. Spijtig genoeg is de raad van maart afgelast. Het ingediende punt ging over de mogelijkheid om een project in te dienen voor avontuurlijke speelpleinen. Goedgekeurde projecten krijgen flink wat subsidie en begeleiding bij de aanleg van het speelplein. Het voorstel is wel besproken op het schepencollege. Daar is het verwezen naar de jeugddienst die zou polsen bij de jeugdverenigingen naar interesse. Eigenaardig genoeg blijkt er weinig interesse te zijn bij de jeugdverenigingen. Ook de eigen speelpleinenwerking houdt de bal af daar zij de activiteiten plannen op het domein Diesterweg (eigendom van de stad Antwerpen).

Je merkt het onze raadsleden zitten niet stil en zijn niet van plan dat in de toekomst te zullen doen. "Het is al veel te stil aan de overkant"