Gemeenterekening is in balans, maar ...

05 November 2015

schulden blijvendalen

 De en de autofinancieringsmarge toont aan dat de gemeente ruimte genoeg heeft voor (on)verwachte uitgaven. Toch zijn verschillende acties niet gerealiseerd. De aanleg van fietspaden loopt achteropEr is geen actie geweest rond stimulering en/of sensibilisering van duurzame ontwikkeling. Behalve de ontwikkeling in Bosduin en planning van de heraanleg van winkelcentrum  De Beeck is niets gedaan rond lokale economie. We merken enkel een stijgend aanbod van handelspanden die niet ingevuld geraken. Wat de wenkbrauwen fors doet fronzen is de opmerking bij het niet uitvoeren van de onderhoudswerken van de speelterreintjes : "Wegens beperkt budget was er onvoldoende materiaal voor minimaal onderhoud van de speelterreintjes." Dit tekort aan middelen staat in schril contrast met de uitgaven voor het kinderfestival (€ 10334), de uitgaven van "Tussen Hei en Maatjes"( €63 681) en allerlei gadgets met het logo van de gemeente (€15 146). De meerderheid maakt hier een onverantwoorde keuze om dergelijke uitgaven te laten doorgaan ten koste van de veiligheid van de speelterreintjes. Schepen van jeugd weerlegt de opmerking als zou het onderhoud niet gebeurd zijn. Zij maakt zich sterk dat dit wel is gebeurd en dat de opmerkingen na de controle door IGEAN allemaal zijn weggewerkt.