gemeenteraad van 27 januari

31 Januari 2011

Een uur heeft het geduurd om al de punten van de gemeenteraad van 27 januari er door te krijgen. Gelukkig dat Burgemeester Jacobs de vragenronde tijdig wilde afronden anders had het weer een marathonzitting geworden ;-). Punten 1, 2 en 3 waren de punten die het college bij hoogdringendheid wilde toevoegen maar ... De werkingstoelage aan de politiezone grens Zorgt voor onrust binnen het politiecollege. Kalmthout betaald een hogere bijdrage dan Essen en Wuustwezel. Dit is het gevolg van de (decretaal vastgelegde) KUL-norm, de verdeelsleutel die bepaald hoeveel per gemeente moet worden bijgedragen. Enkel jaren al is de (wan)verhouding binnen onze zone een doorn in het oog van burgemeester Jacobs.Ondanks zijn wederkerend voornemen is hij er echter nog niet in geslaagd om zijn collega's te overtuigen om hier een meer evenredig systeem in te zoeken. Het RUP Zonevreemde scholen is definitief vastgesteld. Nog enkele kleine wijzigingen zijn aangebracht tegenover de voorlopige goedkeuring. Zo is de passage waarin het gebouw van GITOK 1 als waardevol gebouw staat beschreven, geschrapt. Hierdoor wordt het mogelijk om, zonder problemen, eventueel over te kunnen gaan tot nieuwbouw. Enkel VLD had opmerkingen over de plannen van Zonnekind. De andere partijen zijn blij dat dit van de baan is.

Een punt dat toch voor enig debat zorgde (hetzij kort) was de goedkeuring van het nieuwe organigram van de gemeentelijke administratie en de nieuwe personeelsinformatie. Belangrijkste noot hierin is dat gemeente en OCMW nauwer zullen samenwerekn. Het directe gevolg daarvan is dat alvast 3 voltijdse van het OCMW naar de gemeente gaan. Ook de Bib levert haar vaste poetsvrouw uit aan de gemeente en zal he tmet een halve kracht minder moeten doen. (dit ondanks de belofte als zou de vernieuwing bij de BIB niet leiden tot vermindering van personeel). Op termijn zal de personeelsformatie bij de gemeente stijgen met 6 voltijdsen.

De vaste parkeerders op het Willy Vandersteenplein mogen vanag heden ook gerust zijn. Er is een toegangsverbod gekomen voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Burgemeester Jacobs wist nog te vertellen dat dit niet steeds zo strikt zal worden nageleefd :-S ?

Voila, in onze gemeente is duidelijk nog geen sprake van een politieke impasse ;-)