Corpa

01 Maart 2015

Vergadering van de  Commissie Ruimtelijke en Patrimoniale Aangelegenheden in de raadszaal van het gemeentehuis om 20u. Deze vergadering is publiek