Commissie Algemene Zaken

01 Maart 2015

Vergadering van de Commissie Algemene Zaken in de raadszaal van het gemeentehuis, Kerkeneind 13 om 20u. Deze vergadering is publiek