Bewoners van de Beeklei zijn het beu

15 Januari 2011

De bewoners van de Beeklei zijn de werken voor hun deur meer dan beu. Bijna een volledig jaar is de ganse omgeving één grote werf. Dat het langer ging duren dan verwacht, daar kunnen ze mee leven. Dat de winter zorgt voor extra vertraging en overlast, daar kan niemand iets aan doen. Wat hun wel zwaar op de lever ligt zijn de wantoestanden en fouten die gebeurt zijn (en nog steeds gebeuren) bij de heraanleg van de straat. Onlangs, tijdens de nieuwjaarsreceptie in hun straat, liepen de emoties hoog op. Plannen werden gesmeed om te demonstreren , panfletten te bussen, zwarte vlaggen te hangen, enz. Ze zijn echter tot een origineler acteimiddel gekomen. Ze hebben een 'blunderboek' opgesteld. Zonder volledig te kunnen zijn, is hierin een opsomming te vinden van de gebreken in de uitvoering, de hinder ten gevolge van de werken, en een omschrijving van de algemene malaise hieromtrent. Ze hebben het blunderboek opgestuurd naar alle gemeenteraadsleden in de hoop dat er op deze manier beweging in komt. De bewoners vragen met aandrang om een vergadering te beleggen voor de oplevering van de werken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een simpele ingreep een gezellige leefstraat verandert in een gedrocht, waar mensen zelfs overwegen om te verhuizen.

Het college dient dringend zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze. Zij hebben de aanemer aangesteld, zijn de bouwheer van deze werken, en zijn dus ook (onrechtstreeks welliswaar)verantwoordelijk voor de malaise van de bewoners ter plaatse. Tot nu toe is enkel de ambtenaar van openbare werken regelmatig tussengekomen om te verregaande conflicten te vermijden.

 

Ondertussen is bewezen dat actie ook zorgt voor reactie. Enkele dagen na het verschijnen van het plunderboek kreeg de Beeklei opvallend veel (hooggeplaatst) bezoek. Enkele raadsleden haaden eindelijk de Beeklei ontdekt en kwamen hun inbteresse tonen aan de bewoners. Ook de burgemeester is in actie geschoten. De aannemer is op het matje geroepen en in gezelschap van een select groepje bewoners werden de puntjes op de i gezet. De aanemer zou asap rechtzetten wat scheef staat, goedleggen wat foutligt en toedoen wat nog open is.

Hopelijk zijn er lessen getrokken en gaat men sneller kijken waar de klepel hangt voordat de alarmklok luidt.