Daniel Frickel

Daniel Frickel

Daniel Frickel

Daniel Frickel

Daniel Frickel is sinds 2012 actief in het bestuur van GroenKalmthout en hij is lid van de lokale milieuraad.
Hij wil ervoor zorgen dat volgende generaties niet met onze problemen worden opgezadeld. Daarom zet hij zich in voor een duurzame toekomst.
Klimaat, natuurbehoud en duurzame lokale economie zijn domeinen waar Daniel zich voor inzet. Daarnaast wil hij ervoor zorgen dat Kalmthout een democratischer bestuur krijgt, met meer kleur en vooral meer inspraak van de burgers om een menselijker, eerlijker en gezonder beleid te kunnen realiseren.
Daarnaast is Daniel ook actief in de politieke raad van Groen (nationaal). Daar geeft hij samen met vele andere groene leden mee vorm aan het beleid van de groene partij.
Met respect voor andere meningen wil hij de groene aanpak meer kansen geven in Kalmthout.