zorgboerderij Rommeshoef, verlenen van zorg op maat, afgestemd op de behoefte van de zorgvrager.

19 Maart 2017

? ? ?

 

  1. Voorstelling en korte beschrijving van de functie.

Wie zijn wij? Monique Nelen en Toon Hamans baten sinds 2011 zorgboerderij Rommeshoef uit. Wij zijn getrouwd en wonen in Essen Heikant. Wij hebben twee dochters Roosje en Maartje , één zoon Niels, twee schoonzonen Michel en Michael en twee kleinzonen Xam en Dex.

Onze zorgboerderij is gehuisvest in de gebouwen van de voormalige kloosterboerderij van de paters Redemptoristen aan de Rouwmoer 6 te Essen, beter bekend als De Rommeshoef.

Om een doelmatige en zinvolle functie te geven aan deze boerderij willen we mensen met een verstandelijke handicap onder professionele begeleiding een zinvolle dagbesteding aanbieden en hen in staat stellen om gevarieerde werkzaamheden te verrichten die niet te complex en lichamelijk niet te zwaar zijn. De individuele behoeften en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de indeling van het werk.

Het werk dat de zorggasten hier doen is niet zomaar bezigheidtherapie, maar heeft écht een nut en doet hun eigenwaarde zichtbaar goed. Bij ons voelen zij zich van tel.
Onze Visie
 Het bieden van een onmisbare dagbesteding voor personen met een beperking.
 Onze Missie
Het leveren van maatwerk aan zorg, afgestemd op de behoefte van de zorgvrager, middels een permanent aanbod van eenvoudige agrarische activiteiten, in een rustige groene gezonde omgeving van een boerderij.
 

  1. Reden van de start.

Onze zoon Niels heeft een mentale beperking en voor hem waren wij op zoek naar een passende invulling voor zijn dagbesteding. In theorie zou dat dan een regulier dagcentrum voor opvang voor mensen met een beperking worden waar Niels onder begeleiding een zinvolle dagbesteding kan krijgen. Tijdens onze zoektocht troffen wij in Nederland, zo'n 25 kilometer over de grens, een geschikt initiatief aan. Dit plaatje klopte volledig en dus wilden Toon en Monique hun zoon graag naar de Nederlandse zorgboerderij sturen. Niels kon wel naar de Nederlandse boerderij gaan, maar enkel op eigen kosten, terwijl hij in Belgie wél op een vergoeding zou kunnen rekenen.

Als we het dan toch zelf moesten betalen, konden we toch evengoed een gelijkaardig project in  België opstarten, waarmee we naast Niels meerdere zorggasten een plaats kunnen bieden.?

In het voorjaar van 2010 zijn we gestart met het schrijven van een plan, naar het voorbeeld van de Nederlandse collega, en de zoektocht naar een passende boerderij om de zorgboerderij een plaats te bieden. De plaats hebben we gevonden op De Rommeshoef waar we in april 2011 zijn gestart met de renovatie van de gebouwen en terreinen om uiteindelijk in september 2012 onze eerste zorggast te verwelkomen. Vier jaar later is zorgboerderij Rommeshoef het favoriete plekje geworden van een toffe groep zorggasten waar onder uiteraard ook onze eigen zoon Niels.

 

  1. Doelgroep en begeleiding.

Voor onze zoon Niels hadden en hebben wij een plaats nodig waar hij steeds gebruik kan maken van een passende begeleiding bij alles wat hij wil ondernemen. Het spreekt dan ook voor zich dat wij voor een doelgroep kiezen die juist de begeleiding zo hard nodig heeft. Wij richten ons speciaal op personen (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen) met een beperking die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding en daarbij professionele ondersteuning nodig hebben. Deze personen kunnen geen zelfstandige arbeidsprestatie verrichten en hebben daarbij hulp nodig. Aan de hand van een zorgactieplan wordt de persoonlijke begeleiding van onze zorggasten ingevuld bij alle activiteiten die hij of zij op de boerderij onderneemt. De activiteiten die worden aangeboden vragen geen arbeidsprestatie van hen, maar hebben eerder het karakter van een ontspannende zinvolle bezigheid. In de praktijk houdt bovenstaande wel in dat er een gemakkelijke toestroom van jonge zorggasten is, afkomstig vanuit de pool schoolverlaters van het bijzonder/ buitengewoon onderwijs met een "ticket voor een dagcentrum en/of tehuis voor niet werkende". Vanwege de lange wachtlijsten van zorgvragers met een actieve vraag naar zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding, is er in deze groep een grote vraag naar zorgplaatsen. Zoals ik hierboven al schrijf is het dan wel belangrijk om de dagelijkse begeleiding goed te regelen. Wij hebben er al vanuit het begin voor gekozen om professionaliteit in begeleiding in te zetten voor onze zorggasten. Onze samenwerking met OC Clara Fey in Brecht brengt de noodzakelijke deskundigheid in de begeleiding in. Zowel de begeleiding, als de activiteiten zijn, vanuit de zorggasten bekeken, op onze zorgboerderij altijd vraag gestuurd. Onze flexibiliteit en maatwerk komen op deze manier het beste tot zijn recht.

 

  1. Aanmeldingsprocedure.

In principe willen wij iedereen met een actieve zorgvraag die past binnen onze doelgroep de mogelijkheid bieden om een zinvolle dagbesteding te krijgen op onze zorgboerderij. We starten altijd met een uitgebreid kennismakingsgesprek met zowel de ouders als de zorggast zelf. Aan het einde van deze eerste kennismaking die al snel 2 uur duurt, proberen we samen met de ouders een goed beeld te hebben van de daadwerkelijke zorgbehoefte. Tijdens de daar op volgende vrijblijvende bezoekdata gaat de "kandidaat" als volwaardige zorggast meedraaien bij alle activiteiten en krijgt tijdens deze dagen een één op één begeleiding. Zodoende leren wij hem of haar ook goed kennen en kunnen wij na afloop van deze bezoekdagen een goed beeld vormen van de echte zorgbehoefte en interesses van hem of haar. Als laatste stap brengt een orthopedagoog nog een huisbezoek aan de ouders. In dit gesprek wordt er ingegaan op de huissituatie, de specifieke noden en wetenswaardigheden van de zorggast. Alle informatie vanuit de bezoekdagen en het huisbezoek worden vertaald naar een zorgactieplan, als maatwerk specifiek voor de zorggast. Dit zorgactieplan vormt dan de basis waarmee het begeleidingsteam op de zorgboerderij aandacht gaat besteden aan de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van hem of haar.

 

  1. Activiteiten.

Op een boerderij is er altijd werk. Aan de ene zijde de dieren die iedere dag verzorgd moeten worden, de groentetuin die zijn onderhoud vraagt  en aan de andere kant het erf en de gebouwen die onderhouden moeten worden. Onze zorggasten hebben over het algemeen een sterke behoefte aan een vaste structuur. Onze dieren moeten iedere dag eten en drinken hebben en een schoon hok of stal. Het verzorgen van de dieren is dan ook de eerste vaste en steeds terugkerende activiteit voor de zorggasten. Het telen van groenten kent eveneens een vaste structuur van planten, onkruidvrij houden, oogsten en verkopen. Veel van deze werkzaamheden zijn weersgevoelig en kunnen bij regenachtig weer minder goed worden uitgevoerd. Het hebben van alternatieve werkzaamheden, vaak binnen, in de vorm van gebouwen onderhoud (zoals schilderen, schuren, timmeren, schroeven, etc.) is bij slecht weer een goed alternatief.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een actieve dag beleeft aan de zorgboerderij, maar deze toch zeer zeker als een plezierige dag heeft ervaren. Tussendoor maken we nog velerlei ontspannende uitstappen naar o.a. een collega boer met zeer veel koeien, boodschappen gaan halen in de winkel, het maken van een fietstocht.

 

  1. Toekomst, Perspectief 2020.

De meeste van jullie zullen begrijpen dat als je binnen de familie- of vriendenkring te maken krijgt met personen die extra zorg en aandacht nodig hebben, dit veel vrijwilligerswerk en centen kost. Of je het nu hebt over ouderenzorg of zorg voor mensen met een beperking; het is en blijft altijd een zorg voor de naasten. Jullie zullen van op afstand vast wel de verhalen meekrijgen over hoge kosten van gehandicaptenzorg, lange wachtlijsten voor opvangplaatsen en een hoge mate van inzet van vrijwilligers. Met de nieuwe plannen in de nota Perspectief 2020, komen aan deze problemen de komende jaren wellicht een einde. Hierin heeft de minister een voorstel uitgewerkt wat de herfinanciering van de gehandicaptenzorg regelt. Het belangrijkste verschil tussen heden en de toekomst van deze plannen zijn: tot voor kort was de zorg voor mensen met een beperking aanbod gestuurd (dat wil zeggen de mensen die extra zorg nodig hadden, moesten het doen met wat de voorzieningen aanboden), terwijl vanaf 2017 de zorg voor deze groep vraag gestuurd gaat worden (wat inhoudt dat de mensen zelf hun specifieke zorg mogen "inkopen"). Vanaf 2017 krijgen meerderjarige personen met een beperking gefaseerd, financiële middelen toegekend die hun in staat stellen om zelf hun zorg/ begeleiding te gaan regelen. Dit kunnen zij nog steeds besteden bij de voorzieningen waar ze nu ook gebruik van maken, maar kunnen dit tevens gebruiken voor nieuwe zorgvormen, zoals zorgboerderijen en groene zorginitiatieven. Dit biedt op twee vlakken mogelijkheden voor de ouders/ familie van de mensen met een beperking.

Op dit moment merken wij al een verhoogde vraag naar plaatsen voor een zinvolle dagbesteding, in een groene, rustige, landelijke omgeving. Dat betekent dat er voor onze zorgboerderij uitbreiding van het aantal zorggasten zal komen, maar ook een uitbreiding van begeleiding moet komen. Wij hebben niet de illusie dat met de nieuwe PVF alle zorg betaald kan worden. Er zal altijd in hoge mate beroep gedaan moeten worden op enerzijds vrijwilligers om een handje toe te steken bij de activiteiten en anderzijds op sponsoren/ sympathisanten voor bijkomende financiële middelen om eens iets extra's voor de zorggasten te kunnen doen.