Windturbines in Kalmthout en Essen

26 Augustus 2010

Bij de opmaak van het nieuw ruimtelijk struktuurplan van Kalmthout is, dankzij Groen! in de industriezone Rijkmaker plaats voorzien voor windturbines. Sneller dan verwacht zullen die er ook komen. Er is immers een bouw- en milieuvergunningsaanvraag ingediend voor vier windturbines op de industriezone in Nieuwmoer. Drie turbines komen in Kalmthout en één in Essen. Het zijn

MegaWindy ? een coöperatie van enkele lokale ondernemers ? en Ecopower ? een coöperatie van kleine investeerders ? die het project hebben ingediend. Via Ecopower kan iedereen in Kalmthout en Essen rechtstreeks een stukje eigenaar worden van het project en delen in de winst. Bovendien kan de geproduceerde elektriciteit via Ecopower afgenomen worden. Er is een verwachte productie van 20 miljoen kWh. Dat is voldoende voor 5000 huishoudens.

Het project heeft uiteraard een impact op
de omgeving. De windturbines zullen zichtbaar aanwezig zijn: 100 meter hoog. In
de nabije omgeving zijn de windturbines ook te horen en is er op sommige
momenten schaduw.

Het dossier wordt op 9 september 2010 om
20u voorgesteld in de parochiezaal in Nieuwmoer (Pr. Deckersstraat 8). Ook de
procedures worden uitgelegd en er is mogelijkheid om vragen te stellen.