Voorstel van Groen tot heffen van belasting op uitgeven van huis aan huis bladen door schepen De Bock gecounterd.

05 Januari 2014

Op de gemeenteraad van 23/12 heeft raadslid De Schepper (Groen) een belastingreglement op de verspreiding van huis aan huisbladen geagendeerd. Het idee is niet nieuw en wordt al vele jaren in andere gemeenten toegepast. Het principe is eenvoudig. De uitgever van een huis aan huis blad,  dat  in Kalmthout wordt verdeeld moet hiervoor een belasting te betalen. Op deze manier kan de gemeente de kosten terug krijgen die het maakt om deze bladen op te halen. Het principe van "de vervuiler betaald" met andere woorden. Mogelijke opbrengst voor de gemeente 45 000 euro.Reeds op de voorafgaande commissie had schepen van leefmilieu De Bock doen uitschijnen dat het voorstel niet aanvaard zal worden. Hij verwees hiervoor naar een rondzendbrief uit 2008 waarin werd afgeraden dergelijke belasting te innen omdat er een overeenkomst is tussen de Vlaamse overheid en verschillende uitgeversverenigingen. Volgens deze overeenkomst moeten uitgevers van huis aan huis bladen gelden storten in een fonds dat dan zou dienen om de ophaal en verwerking van de bladen te vergoeden. Wat schepen De Bock over het hoofd heeft gezien is dat deze overeenkomst afliep op 1 januari 2013.Ten tweede deed hij twijfel groeien over de correctheid van de cijfers die in het voorstel stonden. Schepen De Bock had bij Igean cijfers gekregen waaruit bleek dat de gemeente Kalmthout in 2011 nog 50 000 euro en in 2012 11 000 euro had ontvangen voor het papier terwijl in het voorstel staat dat het in 2012 een kost was van 32 000 euro Beide cijfers zijn correct. Het gaat immers om een kost voor de ophaal en verwerking (32 000 euro)  en een ontvangst voor het papier op zich (te vergelijken met een papierslag van een vereniging)(11 000euro).Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt door de meerderheid gewoon opzij geschoven.Schepen De Bock slaagde in zijn opzet om zand in de ogen te strooien en deed iedereen twijfelen aan de juistheid van de cijfers. Gevolg hiervan was dat de oppositiepartijen Sp.a en N-VA het voorstel niet volgden en zich onthielden. Wat de ware reden is voor het zaaien van twijfel is een raadsel. Het principe "de vervuiler betaalt" geldt toch voor iedereen? Dat de gemeente op een dergelijke manier inkomsten heeft is toch perfect te verantwoorden en zelfs welkom? Dat andere gemeenten geen probleem hebben bij het feit dat het personeel door deze belasting meer werk heeft kan voor Kalmthout toch ook geen probleem zijn? Wat is dan het probleem? Dat het idee niet van hem komt?  (cijfer verkregen op de milieudienst van Kalmthout).