Veilig (sluip)verkeer

18 Maart 2010

Kleine straten rond drukke kruispunten worden vaak geplaagd door sluipverkeer. Autobestuurders zoeken een "snelle" weg om de wachttijden aan een kruispunt te vermijden. Met meestal onaangepaste snelheid wordt door deze straatjes gereden waarbij men zelfs de rijrichting negeert. Wegomleggingen via een rustige woonwijk geven ook vaak aanleiding tot sluip verkeer. Naast de tijdelijke overlast in de buurt komt de veiligheid van dezwakke weggebruiker in gevaar. Nadat de wegomlegging verwijderd is, blijven de auto's door deze straten rijden, omdat de bestuurders deze weg als "gemakkelijk" ervaren. Groen! wal dat straten in woonwijken gevrijwaard blijven van omleidingen en voor het verkeer worden ontraden door midedel van bloembakken, asverschuivingen, ...