Tewerkstellingskans blijft liggen

19 Maart 2010

De Federale en Vlaamse Overheid neemt diverse initiatieven om via degelijk gesubsidieerde maatregelen kansengroepen naar werk te leiden. Werkgevers, zowel uit de private als publieke sector, kunnen op die manier

gepaste arbeids- en begeleidingstrajecten opzetten. Arbeid is immers een recht.

Dat sommige inwoners, ook in Kalmthout,
het bijzonder moeilijk hebben om werk te
vinden, hoeft geen betoog. Vooral in deze
tijd van economische crisis. Het OCMW doet
zeker inspanningen om
tewerkstellingsmogelijkheden te bieden
naar kansengroepen. We moeten echter
vaststellen dat in 2009, door toedoen van het
Schepencollege, vier potentiële
tewerkstellingsplaatsen niet ingevuld
werden. Het dossier werd nochtans grondig
voorbereid, unaniem goedgekeurd in de
OCMW?raad en erkend door de
subsidiërende overheid. Er was een financiële
bijdrage van de lokale overheid nodig was.
Maar deze beperkte investering weigeren
voor het invullen van vier
tewerkstellingsplaatsen, met sociaal nut voor
gans de bevolking, is op zijn minst een gebrek
aan logica. Als het nieuws overschaduwd
wordt door faillissementen en hoge
werkloosheidscijfers, dan is er toch

zeker ook een rol voor de lokale overheid
weggelegd? De groepen in onze gemeente,
die het moeilijk hebben, verdienen de juiste
kansen. Om deze reden heeft GROEN! de
nieuwe oproep in het kader van Lokale
Diensten Economie terug op de agenda
geplaatst van het OCMW.
Benieuwd of het Schepencollege bekommerd
is om de kleine man of opteert voor
prestigeprojecten, waarvan de
maatschappelijk toegevoegde waarde
beperkt is.