Snelheidsremmende maatregelen Bareelstraat-Nieuwstraat-Koningin Astridlaan

06 Februari 2011

Op 4 oktober 2009 zat ik met enkele bewoners van de Bareelstraat, Kinderwelzijnstraat, Nieuwstraat en Koningin Astridlaan in Café 't Centrum rond de tafel om de verkeersdrukte in onze straten te bespreken. Daaruit is de vraag om verkeersremmende maatregelen aan het gemeentebestuur gekomen. Kort na een gesprek met de burgemeester kwam er een meting. Hieruit bleek dat per dag ruim 1100 auto's door de straten reed waarven 30% aan te hoge snelheid. Maatregelen drongen zich op. Nu, februari 2011 is het zover. vanaf 7 februari zullen op regelmatige afstanden wegversmallingen komen, gecombineerd met een asverschuiving. In eerste instantie gaat het om een proefopstelling. Zo is er nog mogelijkheid tot aanpassing alvorens over te gaan tot definitieve aanleg. Voor de Kinderwelzijnstraat en KAlmthoutlaan zijn geen maatregelen voorzien.