Rup sportpark geRipt

05 Februari 2013

De uitvoering van het sportpark neemt binnenkort wellicht een aanvang. Er is echter nog een probleem opgedoken. De bomenrij, die in het Ruimtelijk uitvoeringsplan nog staat beschreven als te behouden waardevol landschapselement, zou toch moeten wijken voor de aanleg van een (groot) voetbalveld en de aanleg van de parking. Volgens het college zou uit nieuwe metingen blijken dat de inplanting zoals voorzien in het RUP niet klopt. Klinkklare onzin. De opmeting in functie van de opmaak van het RUP is wel degelijk correct gebeurd. Mocht deze inderdaad verkeerdelijk zijn gebeurd zou er gegronde reden zijn het volledige RUP onwetttig te verklaren. Het is echter door de keuze om een  (4de) groot veld aan te leggen dat een verschuiving gebeurd ten koste van de bomenrij. Het gemeentebestuur neemt bij deze een loopje met het RUP (dat trouwens al van bij de opmaak op geen goedkeuring kon rekenen van Groen Kalmthout). Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 februari. Tot die datum kan u bezwaar indienen tegen deze drieste plannen. We werken aan een modelbezwaarschrift welke u weldra van de website kan downloaden.U kan het bezwaar downloaden als Word-bestand als u klikt op de rouwkaart RUP-geRIPt. U mag het naar hartelust aanpassen, op maat maken of gewoon zo afdrukken.