Ruimtelijker

Kalmthout is een landelijke gemeente metveel en vooral groene ruimte. In het noordwesten van de gemeente ligt de Kalmthoutse Heide, een parel van een natuurreservaat. De bosrijke omgeving in Kalmthout wordt nu respectvol woonbos genoemd maar eigenlijk is die in de loop der jaren slachtoffer geworden van de bouwwoede. Projectontwikkelaars en bouwpromotoren hebben jaren vrij spel gehad om, met goedkeuren van het bestuur, de Heidestatiestraat en Kapellensteenweg te herleiden tot wat ze nu zijn, een stedenbouwkundige ramp. Villa Thilda, een laatste stille getuige van de geschiedenis van Heide, is gezwicht voor de sloophamer om plaats te maken voor lege winkelpanden en dure appartementen. Groen wil het resterend, waardevol patrimonium van de gemeente beschermen en zal de ongebreidelde verappartementisering in dijken. Onder Groen zal de gemeente de stap zetten naar een echt duurzaam ruimtelijk beleid. Daarbij vertrekken we vanuit een aantal krachtige principes:
● Beschermen van de open ruimte in functie hiervan kiezen we voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.
● Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer moeten nabij en bereikbaar zijn. Een duurzaam ruimtelijk beleid kiest
maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik.
● Ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie
… Planning en beleid worden in al deze sectoren goed op elkaar afgestemd.

Om te vermijden dat we steeds bijkomende open ruimte moeten aansnijden, is het noodzakelijk om het ruimtelijk rendement te verhogen door de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken. Groen ziet tal van mogelijkheden om dit te realiseren: plaatselijk hoger bouwen, compacter wonen en woningen opdelen. Kangoeroewonen, co-housing en andere vormen van huizendeling zullen we stimuleren. Ontwikkeling van de buitengebieden zetten we stop. Buiten de woonkernen willen we geen verkavelingen of appartementen meer toelaten. Als woonkernen in Kalmthout erkennen we Nieuwmoer, Achterbroek, Heide, Centrum en Dorp. Van deze woonkernen willen we een aangename leef-, werk-, winkel- en ontspanningsomgeving maken. Het project “Rozeneind” was hier een goede gelegenheid voor (Spijtig genoeg was het geldgewin van de ontwikkelaar hier belangrijker dan de kwaliteit). Momenteel ziet Groen twee sites in Kalmthout waar ze dit wel zouden kunnen realiseren. De site van de stationsomgeving van Kalmthout en het binnengebied tussen Foxemaatstraat-Kapellensteenweg en Roggebos (waar Lidl in 2017 een winkel wilde bouwen). Op deze plaatsen creëren we een leefomgeving waar een gezonde mix is in de bevolkingssamenstelling: waarbij zowel alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen als oudere koppels aan hun trekken komen. Waar auto’s zo veel mogelijk geweerd worden. Waar ieder een stukje privé heeft maar de rest gemeenschappelijke, groene ruimte is. Belangrijk is dat steeds voldoende ruimte voor waterbuffering wordt voorzien. Hiermee kunnen we ons wapenen tegen de gevolgen van een verwachtte toename van felle onweders door de klimaatwijziging.