Provincie overruled de gemeente

05 Oktober 2011

We hebben al eerder gerapporteerd over de bouwaanvraag die de NV Van Wellen-Thys deed voor een project in de Kinderwelzijnstraat. Aanvankelijk ging het over 17 wooneenheden in het stuk Kinderwelzijnstraat tussen de Putsesteenweg en de Irisdreef (tegenover Wilgenduin). In de laatste aanvraag was nog sprake van 11 wooneenheden waarvan 5 vrijstaand en 6 maal een half open bebouwing. De stukken zouden na de bouw van de woningen gesplitst worden. Op deze manier wordt een verkavelingsaanvraag vermeden welke veel complexer is dan een bouwaanvraag. Het stuk Kinderwelzijnstraat waarvan sprake is in werkelijkheid geen weg. Op het kadasterplan is enkel sprake van een servitude, welke volgens het plan op een andere plaats loopt dan waar nu de verharding ligt. Enkele jaren geleden (Dirk Van Mechelen was toen nog Vlaams minister van ruimtelijke ordening) wist de NV Van Wellen-Thys het stuk grond gelegen tussen de officiele servitude en de verharde rijweg te kopen van het ministerie van onderwijs voor ... 8 euro per vierkant meter. De provincie stelt nu dat, mits gratis grondsafstand, de gemeente de bestaande verharding maar moet uitbreiden. Jawel, Het provinciebestuur heeft alle bezwaren (ruim 60), negatieve adviezen van alle betrokken diensten (waaronder ook verschillende van de provincie zelf), nul op tien van adviesorganen, een njet van het schepencollege. Allemaal van geen enkele betekenis voor het provinciebestuur. Zij leveren wel de bouwtoelating af met als argument "niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening". Wie is bij de provincie verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening? Koen Helsen, vriend en poulain van Dirk Van Mechelen, samen goede vrienden van ... jawel de familie Van Wellen. Ons kent ons, zoals ze zeggen. De gemeente Kalmthout laat het er niet bij. Alle registers worden opengetrokken om hier alsnog stokken in de wielen te steken. Zo werd er klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling. Op deze manier volgt er een gerechterlijk onderzoek en wie weet welke onwel ruikende potjes gaan dan nog geopendworden. En het verhaal gaat verder.

Groen! raadslid Han sde Schepper heeft ondertussen met enkeel buurtbewoners aan tafel gezeten om een strategie te bespreken. Een facebookpagina werd opgemaakt "laat ons een boom en het zicht op een bos". Ook de pers ruikt nu interessant nieuws. Gazet van Antwerpen publiceerde al 2 artikels( http://www.gva.be/antwerpen/kalmthout/deze-elf-woningen-kunnen-niet-in-w... , http://bit.ly/ofFQ0T)

ATV bracht al een stukje (http://www.atv.be/item/gemeentebestuur-beroep-tegen-bouwvergunning) en ook Het Laatste Nieuws besteed aandacht aan het dossier.

Vlaams parlementslid Dirk Peeters van Groen! heeft een parlementaire vraag opgestel voor minister van ruimtelijke ordening Muyters. Wij zijn zeer benieuwd naar zijn antwoorden.

http://www.youtube.com/watch?v=knwmOjZHRkQ