Onze kandidaten

Hans De Schepper

Hans De Schepper zetelt al 15 jaar in de gemeenteraad en begint de kneepjes van het vak te kennen maar toch heeft hij nog steeds veel zin om het bestuur op de vingers te tikken waar nodig. Ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur zijn de speerpunten. Behoud van de openruimtes, geen woonuitbreiding maar inbreiding, een gedegen cultuurbeleid, en gelijke onderwijskansen. Voor deze punten wil Hans zich nog meer inzetten.

 • Hans De Schepper

  Hans De Schepper zetelt al 15 jaar in de gemeenteraad en begint de kneepjes van het vak te kennen maar toch heeft hij nog steeds veel zin om het bestuur op de vingers te tikken waar nodig. Ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur zijn de speerpunten. Behoud van de openruimtes, geen woonuitbreiding maar inbreiding, een gedegen cultuurbeleid, en gelijke onderwijskansen. Voor deze punten wil Hans zich nog meer inzetten.

 • Monique Aerts

  Monique wil mee oplossingen zoeken voor problemen in de samenleving, in het milieu en in onze gemeente. Dat doet ze al 30 jaar via politieke weg waarvan 15 jaar via de gemeenteraad.

 • Daniel Frickel

  Daniel Frickel is sinds 2012 actief in het bestuur van GroenKalmthout en hij is lid van de lokale milieuraad.
  Hij wil ervoor zorgen dat volgende generaties niet met onze problemen worden opgezadeld. Daarom zet hij zich in voor een duurzame toekomst.
  Klimaat, natuurbehoud en duurzame lokale economie zijn domeinen waar Daniel zich voor inzet. Daarnaast wil hij ervoor zorgen dat Kalmthout een democratischer bestuur krijgt, met meer kleur en vooral meer inspraak van de burgers om een menselijker, eerlijker en gezonder beleid te kunnen realiseren.
  Daarnaast is Daniel ook actief in de politieke raad van Groen (nationaal). Daar geeft hij samen met vele andere groene leden mee vorm aan het beleid van de groene partij.
  Met respect voor andere meningen wil hij de groene aanpak meer kansen geven in Kalmthout.

 • Jelinke Wijnen

  Jelinke studeert Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en zit nog niet zo lang in de Kalmthoutse politiek. Ze wil met haar nieuwe/jonge kijk een frisse wind laten waaien, niet alleen door Groen Kalmthout, maar ook door de hele gemeente.
  Ze staat voor behoud van het groene karakter van ons dorp, mobiliteit voor de zwakkere weggebruiker en een andere aanpak. 

 • Herman Loos

  Herman is een 58 jarige boerenzoon uit Kalmthoutse Hoek woont sinds 1990 in het centrum. Den Hoek blijft nauw aan mijn hart. Actief in diverse raden (ex - OCMW, PWA GECORO). Ik ijver voor een gemeente met meer aandacht voor onze werkzoekende. Het budget is heden ontoereikend. Dit moet veranderen. Zichtbare acties voor deze groep blijven ondermaats. Hier wil ik werk van maken.

 • Suganya Chandrasekaran

  Suganya Chandrasekaran is 23 jaar en wil zich met veel jong enthousiasme engageren voor Groen Kalmthout. De interesse voor lokale politiek werd gewekt tijdens haar studies sociaal beleid in Gent. Naast het streven naar een mileuvriendelijke en duurzame gemeente vindt ze het ook belangrijk om jongeren te blijven motiveren en kansen te geven om activiteiten te organiseren. Kalmthout is leven en beleven, voor jong en oud.

 • Karel Soffers

  Karel Soffers is 38 jaar en woont net als wij in Kalmthout.

 • Joke Van Den Eynde

  Joke Van den Eynde is 36 jaar en is nog niet zo lang politiek actief. Ze is al enkele jaren tewerkgesteld in de sociaal-culturele sector, en heeft een brede kennis over verschillende sociale thema’s. Ze wil zich inzetten om armoede in de gemeente structureel aan te pakken door het ondersteunen van mantelzorgers, het uitbouwen van een sterk innovatief sociaal en ecologisch woonbeleid en het creëren van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden in de wijken. Daarnaast wil ze meewerken aan het verbeteren van de infrastructuur zodat meer fietsers zich veilig, snel en gezond kunnen verplaatsen.

 • Inge Van Osselaer

  Inge Van Osselaer komt op voor Groen Kalmthout.

 • Björn Matheusen

  Björn Matheusen, 38 jaar, komt op voor Groen Kalmthout.

 • Ludo Delbon

  Ludo is 67-jarige oude diepgegroefde rots. Hij zetelde 12 jaar voor Groen in de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Hij houdt van pionieren en droomt van een samenwonen-project voor 55-plussers in Kalmthout.

 • An Lombaerts

  An Lombaerts stemt al heel haar leven voor Agalef/Groen. Ik geloof en streef naar duurzaamheid en solidariteit tussen mensen, natuur en op ecologisch vlak. De standpunten van Groen passen volledig bij haar levensvisie. An Lombaerts is leerkracht Beeldende kunsten.

 • Bart Embrechts

  Bart sympathiseert met de kandidaten van Groen Kalmthout omdat hij gelooft in hun oprechte wil en inzet om van dit dorp, deze wereld, een plek te maken waar het goed leven is en waarbij solidariteit, natuur, schoonheid en cultuur een belangrijk plaats innemen. Bart Embrechts is Theatermaker.

   

 • Marcus D'Hondt

  Marcus, pleiter voor geluk.

 • Carine Reynaerts

  Carine is opgegroeid met de bevlogen acties van haar ouders voor het behoud van het waardevolle natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Hun milieubewustzijn en sociale bewogenheid hebben haar geïnspireerd om zich op haar beurt als vrijwilliger in te zetten voor natuurbescherming en voor een duurzame en menselijke samenleving. Zich engageren bij Groen om deze streefdelen op beleidsniveau meer prominent op de politieke agenda te helpen zetten, sluit daar naadloos bij aan.

 • Jens Nyman

  Jens is 28 jaar en wil zich inzetten voor meer efficiëntie, eerlijkheid en respect in alle lagen van de politiek. Hij is er ook van overtuigd dat we nood hebben aan meer wederzijds begrip tussen burger en politiek door meer inspraak en eerlijke informatie.

 • Annemie Saelen

  Annemie Saelen is mama van twee kinderen en oogheelkundige verpleegster met een groene visie op de wereld van morgen. Als zelfstandig schoonheidsspecialiste werkt zij uitsluitend met natuurvriendelijke cosmetica. De opgebouwde expertise deelt zij door freelance te werken voor een natuurcosmetisch bedrijf dat wereldwijd actief is.
  Voor onze gemeente wil zij zich voortal inzetten voor het sociaal welzijn en de gezondheid van alle inwoners, jong en oud. Haar wekelijkse looptrainingen sterken haar in de overtuiging om van Kalmthout een blijvend groene gemeente te maken. Een verkeersveilige gemeente met meer aandacht voor groen, ontmoeting en gezondheid vindt zij erg belangrijk. Zij ijvert ook voor een gemeentebestuur dat zich actief inzet voor het beperken van de lokale afvalberg en pleit voor meer biodiversiteit in tuin en park.

 • Jef De Schepper

  Het Groen gedachtengoed heeft Jef met de paplepel meegekregen. In de loop der jaren heeft hij zijn eigen ideeën ontwikkeld over wat hij anders wil in de gemeente Kalmthout. Als groepsleider van Scouts Heuvel wil hij opkomen voor de jeugd en de jeugdverenigingen. De wanverhouding tussen de subsidie voor sport en jeugd wil hij rechttrekken. De huisvesting van de jeugdbewegingen moet met steun van de gemeente gemoderniseerd worden.
  Als sportleraar vindt hij dat iedereen de gelegenheid moet hebben om zijn favoriete sport te beoefenen. Nu is de ondersteuning heel eenzijdig.
  Jef is jong en hij wil wat ...

 • Annick Jacobs

  Annick komt op voor Groen Kalmthout

 • Rudy Heyns

  Rudy Heyns, 52 jaar, komt op voor Groen Kalmthout.

 • Elsie Van Isacker

  Elsie, 70 jaar en als Senior op de lijst zijnde heeft ze al heel haar leven op groen gestemd en staat ze nog steeds voor 100% achter hun programma. Het wordt ook steeds maar dringender dat er voor ons milieu beter wordt gezorgd en dat kan je doen ook dicht bij huis.
  Ze is reeds jaren medewerker van de wereldwinkel te Kalmthout, want met faire handel kunnen heel wat problemen worden opgelost, denk aan de vluchtelingencrisis. (Not aide but trade.) Ook daar kan je mee beginnen bij je thuis.

 • Cedric Van Overstraeten

  Cedric Van Overstraeten, 28 jaar, komt op voor Groen Kalmthout.

 • Karolien D'Hondt

  Karolien D'Hondt is 36 jaar. (Nu 10 jaar trotse eigenaar van Bio kapper Lillith.) Enkel luisteren wat er leeft bij de mensen van Kalmthout is en blijft interessant maar wil er ook iets mee doen.
  De reden waarom ze zich engageert voor groen is omdat onze aarde schreewt om een veel ecologischere aanpak. Ze gelooft steevast in het principe; elke steen is er één! Als iedereen 1 steen bijdraagt bereiken we als burgers heel veel! De lokale producten en initiatieven steunen en stimuleren is niet alleen ecologisch en economisch interessant, het brengt de mensen samen en heeft daarom een enorm positief effect op het sociaal welzijn. Aangezien er veel mensen, desondanks alle luxe, zich mentaal emotioneel slecht voelen pleit ze naast klein lokale initiatieven ook voor een betaalbare manier om voor idereen steun mogelijk te maken.

 • Gwen Vergouwen

  Gwen Vergouwen is 45 jaar en een geboren en getogen Kalmthoutenaar. Als leerkracht geschiedenis en gids in het Red Star Line Museum weet hij op een positieve manier om te gaan met de uitdagingen van onze diverse samenleving.
  Gwen ijvert voor een gemeentebestuur dat mensen actief helpt bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen zoals intergeneratiewoningen, woonerven, co-housingsprojecten, parkwoningen en stapelhuizen. Dit kan duurzaam en kwaliteitsvol voor zowel de jongere(n), de single, de kroostrijke gezinnen, de oudere(n), de rijkere, de minder welgestelde(n), de creatieve en de inventieve Kalmthoutenaar. Hoe diverser de woonvorm, hoe levendiger de gemeenschap, hoe rendabeler de investering.
  Gwen kiest voor een gemeentebestuur dat een effectief en efficiënt mobiliteitsplan uitwerkt om wonen, werken en (be)leven te versterken: echte bredere fietspaden, gemeentelijke laadpalen op strategische plaatsen, veiligere wegen en spoorwegovergangen, beperken van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen en een betere afstemming van openbaar vervoer op de vraag van de Kalmthoutenaar.
  En het marktplein! Elke inwoner heeft er zijn mening over. Gwen wil helpen deze parking om te vormen tot een echte groene polyvalente ontmoetingsplaats van en voor Kalmthout.
  Kortom, met Gwen Vergouwen gaat het echt vooruit - ook voor fietsers die soms de wind van voor hebben!

 • Marleen Vansteenvoort

  Marleen is al jaren lid van Groen (en fan van vroegere Agalev).
  Op internationaal vlak baart het haar vooral zorgen hoe de rijke landen de aarde blijven belasten en vooral de arme landen hier het slachtoffer van zijn, met grote migraties tot gevolg.
  Zelf dagelijks met de handen in de klei zittend, begrijpt ze hoe kunst beleven en uit te oefenen, een grote meerwaarde kunnen zijn.
  Vandaar dat zij zich met veel plezier inzet om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en zich hiervoor graag engageert in Kalmthout.