Ongezonde kunstgrasvelden

02 November 2016

    Het overgrote deel van de populaire kunstgrasvelden wordt massaal bestrooid met rubbergranulaten uit gemalen autobanden. Deze bevatten zo veel PAK's dat ze de Europese Reach richtlijn ver overtreffen. De commotie in Nederland is groot na de televisie uitzending  van Zembla met de titel 'Gevaarlijk spel'. Bij ons lijkt de ophef veel minder. De problematiek is hier nochtans even ernstig.

 
De Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin houdt sinds 2009 een lijst bij van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Ze vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt inmiddels 230 spelers. In Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker. Iedere dag sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassenen op dit soort kunstgrasvelden. Ook in Nederland liggen bijna tweeduizend van die velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. 
 
De commotie in Nederland is groot na de uitzending van Zembla. Bij ons lijkt de ophef veel minder. De problematiek is hier nochtans even ernstig. Kunstgrasvelden worden zelfs actief gepromoot door de Vlaamse overheid. Voorlopig houdt bevoegd minister Philippe Muyters het bij de aankondiging van een onderzoek.


Er bestaan alternatieven zoals kunstgrasvelden op kurk en kokos, kunstgrasvelden zonder granulaten en uiteraard ook het klassieke natuurgrasveld.

In Kalmthout zijn twee kunstgrasvelden, Groen en Sp-a stelden hierover vragen op de afgelopen gemeenteraad. Schepen DeBock begon zijn antwoord met de melding dat geen van beide velden eigendom is van de gemeente en ze daarom in principe ook geen actie moet ondernemen. De gemeente heeft zich wel geïnformeerd bij de leverancier en fabrikant van de velden. De fabrikant kon de nodige documenten voorleggen waaruit ;oet blijken dat ze voldoen aan alle voorschriften omtrent de samenstelling van de korrels en er geen vrees moet zijn voor de volksgezondheid. 

Uit voorzorg heeft voetbalploeg KSK op haar website alvast opgeroepen om er op toe te zien dat voetballers na de wedstrijd en training steeds douchen. In qfwachting van verder resultaten van het onderzoek ?zal de gemeente, op vraag van Groen en Sp-a,  alle gebruikers waarschuwen voor mogelijke risico`s. Zo lang er twijfel bestaat kan men beter voorkomen dan genezen.