Noordvlees Van Gool NV overtreedt al verschillende jaren zijn milieuvergunning

09 December 2013

  Op 6 april 2006 werd aan de Noordvlees Van Gool een milieuvergunning uitgereikt voor de verdere exploitatie van zijn activiteiten tot dezelfde datum van het jaar 2026. Vandaag, 7 jaar later, ligt een ontwerp MER voor van ditzelfde slachthuis. Cijfers die we hierin terugvinden laten weinig aan de verbeelding over. Al sinds 2008 (twee jaar na verkrijgen van de vergunning) lapt de slachterij de opgelegde slachtnorm aan zijn laars. In het ontwerp MER leest men dat in het jaar 2012 de slachtcapaciteit met 80% wordt overschreden. Drukken we dit uit in naakte cijfers per jaar wordt het helemaal hallucinant. In 2012 verrichten de slagers van Van Gool 1 135 735 slachtingen op varkens. Slechts 625 000 waren vergund. Als op deze manier wordt omgesprongen met de normering in de vergunning kan men zich vragen stellen hoe het zit met de overige quota die hierin zijn opgenomen.

Zo bijvoorbeeld de waterwinning. In de vergunning is sprake van een maximaal debiet opgepompt water van 100 000 m³/jaar. Dit overschrijden ze in 2010 met bijna 14 000 m³ maar herleiden het in 2012 terug tot 98 629m³. Het overige water komt uit de kraan, maar liefst 40 028m³ leidingwater.  Deze waterwinning wordt volgens de plannen opgedreven tot 160000m³/jaar. De normering voor geloosd afvalwater wordt  met 37% overschreden.

Noordvlees Van Gool maakt in 2005 zelf melding van 190 vrachtwagenbewegingen per week. Aanvoer van varkens mag enkel tussen 05:00u en 20:00. In de vergunning is niet opgenomen welke dagen er niet mag gereden worden doch ze maken zich sterk dat er slechts uitzonderlijk op een zaterdag nog transport gebeurd. Toch worden regelmatig vrachtwagens gezien die het terrein verlaten op een zondag. Een stijging van de capaciteit waarvan sprake in het ontwerp MER , betekend ook een gelijke stijging van het aantal bewegingen. 5 Bewegingen per uur, 75 per dag of 377 per (werk)week. Uitgaand van 200 slachtdagen komt dit neer op 15 000 vrachtwagenbewegingen die de woonzone rond de slachterij te slikken krijgt per jaar.


Groen Kalmthout begint zich ernstig zorgen te maken over de mogelijke gevolgen van overdruk veroorzaakt door deze uit de hand gelopen slachterij. Raadslid Hans De Schepper heeft dan ook enkele schriftelijke vragen overgemaakt aan de schepen van leefmilieu Maarten De Bock. Dirk Peeters deed dit vanuit zijn mandaat in het Vlaams parlement aan minister Schauvliege.


Het openbaar onderzoek voor dit ontwerp plan MER loopt nog tot 18/12. Bezwaren dienen ten laatste op die dag te worden ingediend op de gemeentelijke milieudienst van Kalmthout. Mailen kan ook naar [email protected] en natuurlijk per gewone post naar Gemeente Kalmthout,  College van burgemeester en Schepenen, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.

Groenkalmthout werkt een modelbezwaar uit dat te vinden zal zijn op hun website www.groenkalmthout.be