nieuwe kansen voor het OCMW

09 Oktober 2009

De recente verschuivingen binnen het OCMW vormen voor Groen! uitdagingen om mee te werken aan de uitwerking van een efficiënte organisatiestructuur, die toekomt aan de noden van de burger. Groen! ondersteunt het initiatief om een onafhankelijk studiebureau aan te stellen om de organisatievorm in kaart te brengen. Om de oblectiviteit te garanderen en te bewaken pleit Groen! voor de samenstelling van een stuurgroep, waarbij verschillende geledingen betrokken zijn en de OCMW raad een belangrijke rol toegewezen krijgt. Onze bekomernis blijft dat de dienstverlening optimaal verzekerd is. Uiteraard kan dit enkel met een goed uitgebalanceerd personeelskader dat betrokken wordt bij de beleidsuitvoering.