Milieuvergunning slachterij in laatste fase

01 Maart 2015

De milieuvergunningsaanvraag van slachterij Van Gool gaat zijn laatste fase in. De aanvraag ligt nu bij de deputatie van de provincie die zich moet buigen over dit dossier en de vergunning uitrijkt (of niet). Reeds in het openbaar onderzoek naar het MER, vorig jaar, heeft raadslid Hans de Schepper zich actief ingezet om paal en perk te stellen. De aanvraag betreft geen uitbreiding van de slachterij. Na een controle van de milieuinspectie in 2012 is vastgesteld dat de activiteiten in de Bloemstraat ver uitstijgen boven de milieuvergunning van 2006. Van Gool kreeg toen echter geen sanctie opgelegd, enkel de plicht om zich in regel te stellen (lees een nieuwe vergunning aanvragen). We zijn nu zo ver. Na een inforonde voor de omwonenden en een openbaar onderzoek, waar slechts 4 bezwaren voor werden ingediend, ligt de nieuwe milieu-aanvraag nu op tafel bij de provincie. Het Schepencollege heef alvast de aanvraag positie geadviseerd. Dit echter niet zonder voorwaarden. Het besef is gegroeid dat de impact van het bedrijf op de buurt jarenlang onderschat is geweest. De voorwaarden die de gemeente koppelt aan de milieuvergunning gaan veelal over de leefbaarheid en het beperken van de verkeersdruk. Ook, en dit is niet onbelangrijk, stelt ze duidelijk dat bouwgronden, aanpalend aan het bedrijf, enkel mogen bestemd worden als woonfunctie en zeker niet mogen worden ingelijfd in het bedrijventerrein. Ook legt ze het bedrijf op om het Heiken aan te passen voor het verkeer en dat vrachtverkeer steeds op het terrein moet terecht kunnen bij aankomst (vanaf 04u). Moters van voertuigen moeten onmiddelijk worden stilgelegd om geluidshinder te voorkomen. Extra maatregelen om de geurhinder uit te sluiten en hergebruik en betere zuivering van afvalwater zijn zeker vermeldingswaardig. (het volledig advies, opgemaakt door het diensthoofd is te vinden in bijlage).    Raadslid De Schepper heeft naar aanleiding van het advies van het schepencollege omtrent deze mileuvergunning op de gemeenteraad van 23/02 een oproep gedaan naar de andere raadsleden om de activiteiten vna slachterij Van Gool nauwlettend in de gaten te houden. Jarenlang is de vergunning met voeten getreden en is de impact van Van Gool op de woonomgeving zeer groot geworden. Het is de plicht van de gemeenschap om erop toe te zien dat dit geen tweede keer kan gebeuren. Verschillende gezinnen spelen nu reeds met de gedachte om te verhuizen, weg van de slachterij. Dit moet een teken aan de wand zijn voor het bestuur dat Een verdere uitbreiding van de slachterij nefast zal zijn voor de leefbaarheid in Achterbroek.