Meerjarenplanning 2014-2019 ... het bestuur heeft eindelijk kunnen kiezen!

05 Januari 2014

 De meerjarenplanning, opgesteld door de bewindvoerders, is een saai en voorstelbaar werkstuk geworden. Weinig tot geen nieuwe projecten zijn er in terug te vinden.De met bravoure als nieuw aangekondigde fietspaden staan al lang op de planning en komen in de komende legislatuur eindelijk in uitvoering. Eigenaardigheid op het vlak van verkeersveiligheid is de 'intentie voor de aanleg van parkeerplaatsen waar veel mensen samenkomen'. Net of Kalmthout kent nog niet genoeg grote parkeerplaatsen. Wil dit zeggen dat elke keer ergens veel volk wordt verwachten ze daar snel snel een parking gaan aanleggen?  De uitleendienst uitbreiden met fietsrekken zou veel beter zijn. Met degelijke fietsrekken kunnen organisatoren van evenementen een goede fietsparking uitbouwen in de plaats van te moeten  improviseren met nadarhekken.Het schepencollege maakt werk van de oprichting van een woonraad. Deze raad zal een visie op het woonbeleid uitwerken. Onrechtstreeks geven ze hiermee toe dat de huidige visie getuigt van non-beleid. De verappartementisering en steeds groter wordende verkavelingswoede zijn een regelrechte aanslag op de open ruimte. De kwantiteit staat boven de kwaliteit. Het aanbieden van bescheiden woonpercelen speelt vooral in de kaart van de verkavelaar die op deze manier meer kavels kan aanbieden en de prijs per vierkante meter de hoogte doet ingaan.  In grote letters staat gedrukt  "WE GAAN VOLUIT VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELING VAN KALMTHOUT". Hoewel het bestuur eerder al het charter voor klimaatneutrale organisatie 2020 heeft ondertekend, is in de meerjarenplanning niets terug te vinden dat wijst op maatregelen om dit te bereiken. Behalve de toelage voor zonneboilers worden alle andere subsidies voor duurzame projecten geschrapt. Er valt enkel nog te lezen dat voor straatlantaarns wordt uitgekeken naar spaarzamere verlichting. De grote letters zullen vooral DODE letters blijven.De omgeving van het winkelcentrum De Beeck wordt eindelijk heraangelegd. Veel aandacht zal worden besteed aan voldoende plaats voor koning auto. Of esthetiek bij de heraanleg van belang is moeten we afwachten. Hopelijk krijgen we geen herhaling van het Willy Van der Steenplein.De plannen voor het nieuwe gemeentehuis en cultureel centrum gaan in de ijskast, uitgerekend nu burgemeester Jacobs cultuur in zijn portefeuille heeft. De titel van het meerjarenplan 2000-2006 droeg de titel "De kunst van het kiezen". Het heeft tot 2013 geduurd eer het bestuur zijn keuze heeft gemaakt. Dat deze keuze op het sportpark is gevallen is voor niemand een verrassing. Het kostenplaatje van dit project hypothekeert de begroting. Ook de schuldafbouw, waar vorige legislatuur flink werk van is gemaakt,  kent geen vervolg door de hoge kost van dit prestigeproject. De werken liggen ondertussen al enkele weken stil. De graafmachines kunnen niet werken omdat ze wegzakken in de te natte grond. Laat ook dit voor velen geen verrassing zijn. Groen heeft meermaals aangehaald dat bij aanhoudende regen de wateroverlast voor problemen zou zorgen. De werken zijn nog maar pas van start en het is al van dat.Juiste keuzes maken binnen een beleid en een onderbouwde en consequente visie er op na houden is inderdaad een kunst. Kalmthout is meer dan voetbal, Suske en Wiske en het natuurreservaat. Wij van Groen weten dat, u als lezer weet dat, het schepencollege moet het nog ontdekken. Meerjarenplanning 2014-2019 ... het bestuur heeft eindelijk kunnen kiezen!