lokalere economie en landbouw

De komst van grote winkelketens heeft littekens geslagen bij de Kalmthoutse kleinhandel. Lokale handelaren hebben het moeilijk om de concurrentie aan te gaan met de grootwarenhuizen. Samen met de omwonenden heeft Groen de komst van Lidl tegen kunnen gaan. We zullen ons blijven verzetten tegen de komst van (nog) meer dergelijke winkelketens. De KMO-zone Bosduin willen we teruggeven aan de gemeenschap. Momenteel is nagenoeg elk perceel in Bosduin verkocht. Groen wil in de toekomst gebruik maken van het voorkooprecht van de gemeente om KMO-grond terug te kopen. Deze grond wordt dan door middel van een pachtregeling ter beschikking gesteld van nieuwe ondernemers. Op deze manier zal de kostprijs voor deze ondernemer om zich in Bosduin te vestigen veel lager liggen. Enkel het gebouw zal zijn eigendom zijn. Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Rijkmaker (op Kalmthouts grondgebied) moet een toonbeeld worden van duurzaam ondernemen. Dit zowel bouwtechnisch als naar
productie.

De heraanleg van het marktplein ziet GroenKalmthout als een gemiste kans. Het mist elke uitstraling en is eerder een grote, kale parking dan een marktplein die naam waardig. De heraanleg heeft er geenszins voor gezorgd dat de wekelijkse markt nieuw leven werd ingeblazen. We willen een marktplein waar het gezellig vertoeven is. Waar plaats is om evenementen te organiseren en waar wekelijks een gezellige markt doorgaat. De aanplanting van meer bomen moet voor schaduwplekken zorgen. Ingrepen om tot meer recreatie te komen (basketveld, pannaveld, petanqueveld,…) gaan we mogelijk maken. Groen zal stimuli uitwerken voor landbouwers die hun teelt richten naar lokaal verbruik. Het spreekt voor zich dat onze voorkeur uitgaat naar biologische producten. Het vergt veel tijd om deze overstap te maken. Landbouwers die deze stap willen zetten kunnen rekenen op ondersteuning.