Lokale economie

11 September 2018

Lokale economie

In de kmo-zone Bosduin is elk stukverkocht. Groen wil door middel van zijnvoorkooprecht gronden terug kopen omze via een pachtregeling aan lokale kmo's ter beschikking te stellen.

Ondernemers krijgen ondersteuning bij aanpassingen voor een duurzameproductie. Bij de ontwikkeling van de Rijkmaker zal veel aandacht gaan naar deaanleg en integratie in de omgeving.Duurzaamheid wordt hier de norm. Niet enkel naar bouwvoorschriften maar ooknaar productie.Zowel de zone Bosduin als Rijkmaker zulleneen volwaardige ontsluiting krijgen met hetopenbaar vervoer.

Lokale middenstanders laten we niet in de kou staan. Voor grote winkelketens in hetcentrum bedanken we. Leegstand van vele winkelpanden indijken is een grote uitdaging die we samen met de middenstandsverenigingen willen aanpakken.

De marktdag moet terug een wekelijkse hoogdag worden zoals voorheen. Een aangenaam marktplein is hiertoe een eerste aanzet die we willen uitvoeren.