Kortgeding legt de kaalkap stil

15 Juni 2012

Maandagmorgen zijn houthakkers en kranen neergestreken in de Kinderwelzijnstraat. Ze kwamen in opdracht van de NV Van Wellen-Thys de bomen omhakken op het perceel waar de bouwondernemer eerder een bouwtoelating had gekregen voor de bouw van elf woningen. De deputatie had deze toelating in beroep afgeleverd. Zowel de gemeente KAlmthout als de VZW Laat ons een boom en het zicht op een bos hebben een klacht neergelegd bij de raad voor vergunningsbetwisting tegen deze bouwtoelating. Hoewel de procedure nog loopt heeft de ondernemer beslist om toch al een aanvang te nemen met de werken.  Vrijwel onmiddelijk heeft de vzw zijn advocaat op de hoogte gesteld. Deze heeft bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een verzoekschrift ingediend tot staking van de werken tot een uitspraak ten gronde is gebeurd door de raad van vergunningsbetwisting. De rechtbank heeft dit gevold. Dinsdagmiddag heeft de deurwaarder de beslissing overgemaakt aan de NV  VanWellen-Thys. De werken zijn hierop onmiddelijk stilgelegd. We kunnen spreken van een overwinning van de rede op de arrogantie van de projectontwikkelaar. Ondertussen hadden al vele mensen hun verontwaardiging geuit op de facebookpagina van de VZW () en had het incident de nodige aandacht gekregen in de pers. Atv is ook aanwezig geweest. Verslag hiervan kan u bekijken via onderstaande link. Onze complimenten aan de doortastendheid van de leden van de VZW die bij deze laten blijken dat het hun menens is. Al enige tijd staat er op onze website een rechtstreekse link naar de site van de vereniging. Daar vind u alle details over het dossier.