klimaatvriendelijker en energieneutraler

Het is een open deur instampen als we zeggen dat Groen zich zorgen maakt om het klimaat en het hoog energieverbruik. Op gemeentelijk vlak willen we alvast het goede voorbeeld zijn en op elk gebouw in eigendom van de gemeente zonne-installaties voorzien. Waterrecuperatie en infiltratie moet maximaal mogelijk gemaakt worden. Parkeerplaatsen moeten waterdoorlaatbaar zijn, bij heraanleg van straten moeten open grachten voorzien zijn. Deze trend volgt het huidig bestuur al, wij gaan dit zeker verder zetten en waar mogelijk nog uitbreiden. Groen wil dat Kalmthout het tweede Burgemeestersconvenant ‘klimaat en energie’ ondertekent. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO₂ uit te stoten, de veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering te verhogen en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen. De drastische beheerswerken op de Kalmthoutse Heide maakt veel mensen ongerust, verbolgen en boos. Betere communicatie naar de bevolking van deze plannen, die kaderen binnen een lange termijnvisie op Europees niveau, zijn nodig. Op regelmatige basis moeten toelichting gegeven worden of een overlegplatform opgericht zodat er meer onderling begrip is. De Verbindingsweg wil Groen afsluiten voor alle verkeer. Enkel hulpdiensten en beheersgebonden verkeer zal in de toekomst hier nog gebruik van mogen maken.