Kalmthoutse mobiliteit in het slop!

19 Maart 2010

In Kalmthout neemt de verkeersdrukte snel toe. De toename van de bebouwing en het succes van handelszaken zorgen dat er steeds meer verkeer is. Pleinen en straten worden heraangelegd, nieuwe verkavelingen toegestaan. Men maakt

plannen voor een groot sportpark, verplaatst en vergroot een containerpark... En dit alles zonder een globaal verkeersplan.

Iedereen heeft het al gemerkt.
De verkeersdrukte in
Kalmthout neemt sterk toe.
Jammer genoeg doorkruisen
een aantal belangrijke
verbindingswegen onze
dorpskernen. Daar valt niet
veel aan te veranderen. Tenzij
dat ze op bovenlokaal vlak
werk maken van een alternatief
dat het vrachtvervoer en
sluipverkeer naar de haven en
E19 aanpakt. Voor de mobiliteit
op lokaal vlak, zeg maar ons
winkel-, school-, werk- en
ontspanningsgebeuren, kan de
gemeente wél
verantwoordelijkheid
opnemen. De laatste 2 jaar is
het uitzicht van Kalmthout
danig veranderd. Vele
ééngezinswoningen zijn
vervangen door
appartementen met drie of meer woongelegenheden.

Meer en grotere handelszaken
trekken ook veel kopers aan uit
onze buurgemeenten. Het
nieuw
en groter containerpark dat
tevens toegankelijk is voor
inwoners uit onze
buurgemeenten en een
groots sportpark dat men
intensief wil gaan gebruiken
zullen nog meer autoverkeer
teweegbrengen. Telkens kijkt
het gemeentebestuur voor
verkeer niet verder dan het project op zich. Groen!
Kalmthout vraagt om een
globale aanpak van de
mobiliteit in Kalmthout. Een
degelijk
verkeersafwikkelingplan. Alles
moet in een groter geheel
kaderen en op langere termijn
bekeken worden. Anders
vrezen wij dat in de toekomst
ook in Kalmthout de vraag
gesteld wordt naar een
ringweg rond ons dorp.