Joke Van Den Eynde

Joke Van Den Eynde

Joke Van Den Eynde

Joke Van Den Eynde

Joke Van den Eynde is 36 jaar en is nog niet zo lang politiek actief. Ze is al enkele jaren tewerkgesteld in de sociaal-culturele sector, en heeft een brede kennis over verschillende sociale thema’s. Ze wil zich inzetten om armoede in de gemeente structureel aan te pakken door het ondersteunen van mantelzorgers, het uitbouwen van een sterk innovatief sociaal en ecologisch woonbeleid en het creëren van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden in de wijken. Daarnaast wil ze meewerken aan het verbeteren van de infrastructuur zodat meer fietsers zich veilig, snel en gezond kunnen verplaatsen.