jeugdiger

Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid. Belangen van de jeugd wegen in het volledige beleidsproces en overheen de lokale bevoegdheidsdomeinen. Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle diensten nodig. Groen zal elke herinrichting van het openbaar domein toetsen op kind- en jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.

Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. We voorzien speelelementen in straten en op pleinen. In nieuwe verkavelingen zal de open(speelruimte) tot de voorschriften behoren.

Jeugdverenigingen zitten in de lift. Het ledenaantal stijgt bij de meeste jeugdbewegingen. De infrastructuur is echter vaak verouderd en te klein. Groen zal de jeugdbewegingen hier meer ondersteunen. Niet enkel financieel zullen ze op meer kunnen rekenen maar ook kunnen ze beroep doen op advies over duurzaam bouwen, opmaken van bouwplannen, opstellen van subsidiedossiers, …

De vorming van leidinggevenden wil Groen nog meer promoten. Niet enkel pedagogisch maar zeker ook administratief willen we de jongeren die zich elke week engageren om in leiding te staan een hart onder de riem steken. Dit met vorming op maat die lokaal gegeven wordt.