Jens Nyman

Jens Nyman

Jens Nyman

Jens Nyman

Jens is 28 jaar en wil zich inzetten voor meer efficiëntie, eerlijkheid en respect in alle lagen van de politiek. Hij is er ook van overtuigd dat we nood hebben aan meer wederzijds begrip tussen burger en politiek door meer inspraak en eerlijke informatie.