Jef De Schepper

Jef De Schepper

Jef De Schepper

Jef De Schepper

Het Groen gedachtengoed heeft Jef met de paplepel meegekregen. In de loop der jaren heeft hij zijn eigen ideeën ontwikkeld over wat hij anders wil in de gemeente Kalmthout. Als groepsleider van Scouts Heuvel wil hij opkomen voor de jeugd en de jeugdverenigingen. De wanverhouding tussen de subsidie voor sport en jeugd wil hij rechttrekken. De huisvesting van de jeugdbewegingen moet met steun van de gemeente gemoderniseerd worden.
Als sportleraar vindt hij dat iedereen de gelegenheid moet hebben om zijn favoriete sport te beoefenen. Nu is de ondersteuning heel eenzijdig.
Jef is jong en hij wil wat ...