Groen Kalmthout neemt de petitie voor hondenspeelweiden in ontvangst en doet belofte dit ten uitvoer te willen brengen

05 Oktober 2012

De vraag met het meeste stemmen op "de vragende partij" van deredactie.be is die om speelweiden voor honden in KAlmthout. De aandachtige lezer van ons programma heeft dit gevonden onder punt 12 "natuur en milieu". Niet alleen daar is een raakvlak maar ook op het vlak van bestuur. Wij zijn voorstander van meer inspraak van de mensen en willen hier ook naar luisteren. Samen met de vraag is er ook een petitieronde geweest. Liefst 317 handtekeningen zijn verzameld om de nood aan een hondenspeelzone of losloopzone te benadrukken. We kunnen niet anders dan hier gehoor aan geven. We zien hier een programmapunt gesteund door een grote groep mensen. "We maken er werk van!"  Vandaag op de facebookpagina van Burgemeester Jacobs gelezen dat ook de CD&V een hondenweide gaat voorzien.