gemeenteraad 28/10

30 Oktober 2013

Afgelopen maandag 28/10 vond de gemeenteraad plaats in de raadszaal. Sinds begin van deze legislatuur gaan deze raden door op maandag en niet meer op donderdag zoals voorheen. De inhoud van de gemeenteraad is nog steeds even mager. Gelukkig dat er vanuit Sp.a een nieuwe kandidaat moest worden beëdigd (Sam Dudha houdt het al voor bekeken na 7 raden) anders had de duurtijd van deze raad toch een nieuw record gevestigd. Sp.a is al aan zijn 8ste opvolger en weegt  (voorkeurstemmen in acht genomen) verderlicht. De beide mandatarissen van Sp.a vertegenwoordigen samen 158 voorkeurstemmen. Ons enig raadslid telt er 284.Ook bij N-va is er homeles. Raadslid Vercraeye liet zich al de tweede achtereenvolgende raad verontschuldigen. In de 'wandelgangen' gonst het van de geruchten dat er een breuk op handen zou zijn binnen de N-va fractie. De gemaakte opmerkingen van N-va deze recente gemeenteraad getuigen niet van veel rechtlijnigheid en dossierkennis. Daar ze tot nu toe in de discussie over de teloorgang van Villa Thilda een eerder gelaten houding hebben aangenomen als 'we vinden het wel spijtig dat dit gebouw wordt afgebroken maar gezien de vergevorderde staat van het dossier kan het niet meer anders' trekt raadslid Cleiren de schijn op dat ze nu plots bekommerd zijn om het historisch waardevolle gebouwen van de gemeente. Hij dringt aan op het afwerken van de lijst van waardevolle gebouwen en het doen erkennen ervan om zo "de afbraak van gebouwen als VIlla Thilda te voorkomen".

Ook raadslid De Rydt komt vreemd uit de hoek. Zij vindt het niet oppotuun dat we als gemeente terug instappen in de samenwerkingsovereenkomst Toerisme en recreatie 'Noordertuin van Antwerpen'. Deze samenwerking is er gekomen toen zij nog schepen was van toerisme en verdedigde dit toen met hand en tand. Vanuit Groen zijn toen enkele critische vragen omtrent het nut van deze samenwerking gekomen doch ondertussen zijn wij overtuigd van het nut ervan. Op provinciaal niveau is beslist om geen ondersteuning meer te bieden aan dergelijke samenwerkingen. Overleg tussen de veschillende gemeenten heeft al geresulteerd in de afspraak dat de samenwerking zeker wordt verdergezet en dit zonder stijging van de kosten (voor Kalmthout rond de 2200 euro). Ondanks de gegeven kritiek door raadslid De Rydt en de vraag tot verdaging van dit punt, geeft de voltallige fractie toch zijn goedkeuring als het punt ter stemming komt.

Op deze raad viel weinig tussen te komen. Mijn vraag waarom fietspaden niet zijn opgenomen in het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen resulteerde in de verklaring van burgemeester Jacobs dat fietsen "rijden" en dus fietspaden onder "rijwegen" vallen (hilarisch!).

Ocmw-voorzitter Van Peel was me voor met de aangelverde oplossing voor het strijkatelier. Deze moet tijdelijk verhuizen omdat de woningen aan Kapellensteenweg 131 en 133 worden verbouwd tot sociale huurwoningen in beheer van de Ideale woning. Het strijkatelier gaat tijdelijk naar de (oude) brandweerkazerne.

Op mijn vraag voor hoeveel euro Technicoat zijn eigendom in Bosduin zal verkopen, kon burgemeester Jacobs geen antwoord geven. Een kleine rekensom leerde dat de aankoopsom voor Technicoat 415 354 euro bedroeg. De winst die Technicoat maakt met de verkoop komt eigenlijk de gemeenschap toe. Ware het niet dat het bestuur geen gebruik wil maken van zijn wederinkooprecht. Meer hierover binnenkort in ons nieuw huis aan huisblad.

Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 25 november in de raadzaal. Iedereen is welkom om te luisteren.