Gelukkig nieuwjaar

31 December 2009

GELUKKIG NIEUWJAAR 2010 Beste leden en sympathisanten, 2009 is achter de rug. Voor Groen! warenvooral de verkiezing van onze nieuwe nationale voorzitter en deKlimaatconferentie in Kopenhagen belangrijke feiten.

Op lokaal vlak hebben, Hans in de gemeenteraad en Herman in de OCMW ?raad,hard gewerkt en, waar demeerderheid het toeliet, gezorgd voor de nodige Groen!e correcties. Zij zullendit in 2010 uiteraard met veel ijver en gezond inzicht verderzetten.

Op provinciaal niveau zal er dit voorjaar vooralrond mobiliteit gewerkt worden. Dit zal vanuit een provinciale werkgroepmobiliteit gebeuren met bevraging en terugkoppeling naar de groepen en streken.

Met Groen!Kalmthout lanceren we in 2010onze nieuwe website en zullen we zeker ook nog een Groen!2920 uitbrengen. En erblijven onze maandelijkse groepsvergaderingen.

Daarom doe ik voor 2010 een oproep aan alle leden ensympathisanten om zich actief in te zetten voor Groen!. Neem deel aan eendemocratische discussie en besluitvorming . Verrijk ons met je ideeën envoorstellen. Kom daarvoor naar onze maandelijkse vergadering. Wil je praktischerwerk? Meld je dan aan om 2 à 3 keer per jaar gedurende 1 à 2 uurtjes onzefolders te helpen bussen. Zo help je mee om meer mensen in Kalmthout van hetGroene gedachtegoed en een beter milieu te overtuigen.

Mogen wij jullie een hoopvol, gezond engelukkig 2010 wensen!

Namens Groen!Kalmthout