Fietsvriendelijk bestuur?

05 November 2015

Met belgerinkel naar de winkel": zo klinkt de slogan die ons elk jaar aanspoort om de fiets te nemen en koning auto wat meer thuis te laten. Berijders van het stalen ros moeten echter al te vaak vaststellen dat de veiligheid voor fietsers op vele plekken in Kalmthout veel te wensen over laat. Fietspaden aanleggen doet Kalmthout slechts fragmentarisch, en enkel daar waar de gemeente kan rekenen op een subsidie van de hogere overheid. De uitvoering van deze "module 13"-fietspaden laat daarenboven steeds zeer lang op zich wachten. Voorbeelden zijn de "missing link" tussen de Heikantstraat en Franse weg, het fietspad langs de Putsesteenweg en dat langs de N133 tussen Essen en de Kapelstraat. De fiets-o-strade, een project van het provinciebestuur, is eindelijk klaar op Kalmthouts grondgebied. Fietsers kunnen nu Kalmthout doorkruisen, rjidend naast de spoorlijn. Aan de kruispunten is het

echter nog vaak gevaarlijk door de beperkte zichtbaarheid. Extra ingrepen zijn hier nog aangewezen. Hiermee is alles nog lang niet opgelost. De fietser moet ook nog veilig tot op deze fietspaden geraken. Op dit vlak hadden we meer initiatief verwacht van een bestuur dat beweert het goed te menen met zijn fietsende inwoners. Reeds voor de zomer waren bewoners van de Bareelstraat met de burgemeester en met de schepen van mobiliteit overeengekomen dat in hun straat verkeersremmende ingrepen zouden komen. Voorlopig ontbreekt daarvan elk spoor. Kalmthout kent nóg tal van straten die eveneens vragen om het drukke sluipverkeer terug te dringen en het voor de fietsers veiliger te maken. De raadsleden van Groen en Sp.a bundelen hun krachten om er bij het bestuur op aan te dringen het gemeentelijk fietsbeleid in een hogere versnelling te schakelen. Beide fracties gaan samen voorstellen om bepaalde straten in te richten als "fietsstraat". In zo'n straat is de auto slechts "te gast" en gaan de fietsers steeds vóór. In eerste instantie denken we aan straten die aansluiten op de fiets-o-strade: Franse Raatstraat, Vogelenzangstraat, Bareelstraat, Kinderwelzijnstraat. Maar ook in het centrum van Achterbroek en van Nieuwmoer moeten de fietsers een veiligere doorgang krijgen, vindt Groen.