Exit korfbalclub

02 Oktober 2011

De afgelopen week kreeg ik te horen dat de korfbalclub in de Warandalei opgehouiden heeft te bestaan. Vraag rijst meteen: "Wat met de velden en aanpalende kantine?" In eerste instantie werd opdracht gegeven om de kantine af te breken wegens niet veilig genoeg. Op deze beslissing werd echter teruggekomen. Ze kan nog van pas komen daar er momenteel getraind wordt door een voetbalclub. In de opmaak van het structuurplan staat deze site al ingetekend als potentiële verkaveling. De grond is eigendom van het OCMW van Kalmthout en ingekleurd als bouwgrond. Wat zal er op korte termijn met de grond gebeuren? Komen de plannen om te verkavelen in een stroomversnelling? Blijft de huidige functie (sportterrein) nog even gehandhaaft? Voor welke vereniging dan? Weer voor KSK, die ondertussen al wat op een voetbalveld lijkt in Kalmthout inpalmt? Nog heikel punt is het geplande sportpark. Hier wordt immers rekening gehouden met 2 korfbalvelden voor de club. Zullen de plannen aangepast worden? Ik ben trouwens benieuwd wanneer we, raadslid zijnde, de plannen voor het langverwachte sportpark te zien krijgen. Blijkbaar weet de voorzitter van de sportraad meer van dit sportpark dan de gemeenteraadsleden.Als we hem kunnen geloven zou eind 2011 het uiteindelijk uitvoeringsplan opgemaaktzijn en ter goedkeuring op de gemeenteraad komen. In 2012 zou dan met de bouw worden begonnen.Dat zal dan voor oktober zijn ;)