Democratischer

Groen wil een verspreiding van objectieve informatie vanuit de gemeente waarbij verschillende stemmen en strekkingen in het gemeentelijk informatieblad aan bod kunnen komen. Momenteel wordt er te eenzijdige informatie verstrekt via het gemeentelijk infoblad “ tussen Hei en Maatjes”. Voor Groen is en blijft de gemeenteraad het hart van de lokale democratie. Het voorzitterschap van de gemeenteraad hoort bij een gewoon raadslid, niet enkel bij de burgemeester of schepen. Een wisselende voorzitter uit de raad verrijkt het debat. Groen wil een opwaardering van de gemeenteraadscommissies door meer adviesopvolging en een duidelijke motivering van het college bij het afwijzen van een advies of niet opvolging.

De gemeenteraad geeft burgers meer inspraak en betrokkenheid door hen de mogelijkheid te geven om rechtsreeks voorstellen en verzoekschriften in te dienen. Daarom willen we terug een vragenuur voorafgaand aan de gemeenteraad invoeren. Inspraak en participatie worden zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces georganiseerd. De gemeente moet op korte termijn een nieuw gemeentehuis realiseren om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren en het gemeentepersoneel een modern en waardig onderkomen te geven.