De ondraaglijke lichtheid van de gemeenteraad

12 Oktober 2009

Het nieuwe gemeentedecreet heeft veel gemeenteraadsbevoegdheden doorgeschoven naar het schepencollege om zo plaats te maken voor meer inhoudelijke discussies. Dit zal zeker in een aantal gemeenten zo zijn maar het kalmthouts gemeentebestuur heeft dit niet zo begrepen. Inhoudelijke discussies zijn er amper, hier wordt je voor voldongen feiten geplaatst die je te nemen of te laten hebt. Veel dossiers staan al jaren ter plaatse te tappelen om uitgevoerd te worden. Zoals onder andere: de aanleg van het Heide statieplein en de Heidestatiestraat, de uitbreiding van het gemeentehuis, de heraanleg van heel de omgeving van het winkelcentrum De Beek, een Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor de uitbreiding en verbouwing van de scholen Zonnekind en GITOK I. De gemeenteraadsleden en de bevolking krijgen op regelmatige basis plannen te zien om aan te tonen dat er wel degelijk verder gewerkt wordt. Maar iedereen die een beetje meevolgt, kan zien dat dit allemaal ideeën en voorstellen zijn waarvoor geen concrete uitvoeringsdata voorzien zijn .

In de beleidsnota voor 2009 kiest het schepencollege ervoor om geen nieuwe leningen aan te gaan voor dit jaar. Het college kiest er bovendien voor om alle projecten te financieren met de verkoop van gronden (Bosduin). Blijkbaar wist het college bij de opmaak van de begroting nog niet dat er een economische crisis is en dat bedrijven zeer goed nadenken of ze wel kunnen inversteren. Een grondige discussie (met alle partijen) over de financiering van de begroting is er niet geweest. Dit was nochthans de bedeoling van het nieuwe gemeentedecreet. Maar CD&V en NV-A denken alle wijsheid in pacht te hebben.