Cultureler

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. De afgelopen 2 legislaturen is er veel geïnvesteerd in nieuwe sportinfrastructuur. Voor Groen wordt het dringend tijd dat er een
evenwicht komt in de budgetten voor sport, cultuur en vrije tijd. Het cultureel aanbod in Kalmthout wordt vooral georganiseerd door verenigingen. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in en storten zich telkens weer in een financieel avontuur. Zij vinden in de gemeentelijke diensten een partner die hen materieel ondersteunt en financieel tegemoetkomt via een subsidieregeling die vaak lang niet toereikend is. De taken van de cultuurdienst moeten meer gericht zijn op programmatie. De 3-maandelijkse cultuuragenda (die er na ons voorstel is gekomen) moet zeker
behouden blijven. De cultuurdienst moet versterkt worden met minstens 2 FT. Nog een extra administratieve kracht moet aangeworven worden voor het beheer en verhuur van de gemeentelijke lokalen. Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen, cultuur brengt immers mensen samen. Tevens vinden wij dat er in Kalmthout nood is aan een goed uitgeruste tentoonstellingsruimte en concertzaal waar zowel verenigingen als individuele kunstenaars aan democratische prijzen gebruik van kunnen maken. Wij denken hierbij niet enkel aan nieuwbouw, maar ook aan het heroriënteren van bestaande gebouwen (vb. kerkgebouwen, de villa waar het OCMW momenteel in huist). De lokalen die nu tot het gemeenschapscentrum behoren moeten aangepast worden aan de huidige normen voor polyvalent gebruik. Dan gaat het over duurzaam energiegebruik, toegankelijkheid en voorzieningen voor geluid en belichting. Ruimte bieden is ook kansen geven. We geven creatieve jongeren een duwtje in de rug door hen een podium te bieden. Cafés, jeugdhuizen of verenigingen die een lokale band op de affiche zetten
krijgen hiervoor financiële en materiële ondersteuning. We vernauwen de samenwerking tussen cultuur- en jeugddiensten, zowel op projectbasis als op structurele basis. Groen vraagt een schepen die uitsluitend voor cultuur, sport en vrije tijd bevoegd is.

Sportinfrastructuur die door de gemeenschap betaald wordt, moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Grote investeringen op maat van één vereniging moeten tot het verleden behoren. Het moet de taak zijn van de gemeente om zo veel mogelijk mensen, ook zij die niet verenigd zijn, in beweging te krijgen. Sportclubs en verenigingen krijgen extra hulp om ervoor te zorgen dat ze een breder en diverser publiek bereiken. Hiervoor voorzien we zowel de financiële middelen, als een sterkere inhoudelijke en praktische ondersteuning.