Cultureler

11 September 2018

Cultureler

Het cultureel aanbod in Kalmthout wordt vooral georganiseerd door vele vrijwilligers, ondersteund door gemeentelijke diensten. De taken van de cultuurdienst moeten nog meer gericht zijn op programmatie en ondersteuning van de verenigingen.

Voor het verhuren van de vele gemeentelijke lokalen moet een extra administratieve kracht aangesteld worden.

Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen en verdient evenveel aandacht en subsidiëring als bv sport. Wij willen de budgetten voor cultuur en sport naar een eerlijk evenwicht brengen.

In Kalmthout is nood aan een goed uitgeruste ruimte waarvan zowel verenigingen als individuele kunstenaars gebruik kunnen maken voor zowel beeldende als podiumkunsten. Wij denken hierbij niet noodzakelijk aan nieuwbouw, maar eerder aan het heroriënteren van bestaande gebouwen.