Carine Reynaerts

Carine Reynaerts

Carine Reynaerts

Carine Reynaerts

Carine is opgegroeid met de bevlogen acties van haar ouders voor het behoud van het waardevolle natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Hun milieubewustzijn en sociale bewogenheid hebben haar geïnspireerd om zich op haar beurt als vrijwilliger in te zetten voor natuurbescherming en voor een duurzame en menselijke samenleving. Zich engageren bij Groen om deze streefdelen op beleidsniveau meer prominent op de politieke agenda te helpen zetten, sluit daar naadloos bij aan.